- Imat ćemo jaku saradnju sa institucijima Republike Srpske i Srbije u narednom periodu - rekao je Prodanović za RTRS.

Na području Općine Bratunac živi značajan broj Bošnjaka povratnika koji će, očigledno nastaviti živjeti u društvenom ambijentu u kojem se država BiH minimizira i doživljava kao neko strano tijelo.