Ovaj zahtjev podrazumijeva da se tokom 2020. godine 20 posto ostvarene neto plaće osoba koje obavljaju dužnosti u institucijama BiH idzvaja u poseban fond za borbu protiv pandemije koronavirusa. "Rezanje" plaće za 20 posto bi se odnosilo na izabrane i imenovane zvaničnike, savjetnike u institucijama BiH, te sve druge osobe koje imenuje Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH.

Predviđeno je da se uspostavi fond u koji bi se uplaćivala prikupljena sredstva, koja bi se koristila isključivo za borbu protiv pandemije koronavirusa i njenih socijalnih i ekonomskih posljedica.

- Bit će raspoređena u omjeru 65 posto FBiH, 33 posto RS-u i dva posto Distriktu Brčko – navodi se u zahtjevu.

Zastupnica Mirjana Marinković-Lepić je, obrazlažući zahtjev, kazala da se već kasni sa usvajanjem mjera za prevazilaženje ekonomskih posljedica, te da je zahtjev dovoljno jasan da se može usvojiti po hitnom postupku.

- Usvajanje je prilika da pokažemo solidarnost i odgovornost. Zakon ustvari predviđa da se zvaničnici u institucijama BiH odreknu dijela plaće u iznosu od 20 posto i na taj način daju doprinos saniranju posljedica pandemije, a da se ta sredstva usmjeravaju u poseban fond kojeg će ustanoviti Vijeće ministara i iz kojeg će se sredstva koristiti isključivo za saniranje posljedica pandemije koronavirusa – kazala je Marinković-Lepić.

Zastupnik SDP-a Saša Magazinović je kazao da podržava suštinu ovog zakona, te da ga već provodi na svoj način, ali je zatražio pojašnjenje tačke 8. prijedloga koja se odnosi na stupanje na snagu ovog rješenja. Zastupnik Naše stranke Damir Arnaut je objasnio da je uporedo sa ovim prijedlogom Klub kojem pripada uputio i amandman na Ustav BiH, kojim bi se promijenila odredba da se izabranim zvaničnicima ne može mijenjati visina primanja za vrijeme trajanja mandata.

- Mi da danas usvojimo ovaj zakon, on ne može stupiti na snagu dok ne promijenimo Ustav – ponovio je Magazinović.

Zastupnik Naše stranke Damir Arnaut ga je optužio za "elementarno nepoznavanje materije".

- Ovo je u potpunosti pristup koji je usaglašen sa Ustavom BiH – tvrdi Arnaut.

Naglasio je da se plaši da ovaj prijedlog neće proći u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Magazinović je replicirao na način da je poručio Arnautu da "mora naučiti da prestane ljude diskvalificirati ako bilo šta pitaju što nije njemu po volju".

- Ako neko ko želi da podrži vaš zakon i ko će to pokazati kroz svoje glasanje postavi neko pitanje, nema razloga da vi etiketirate i ja mislim da to nije dobra navika – poručio je Magazinović.

Arnaut je rekao da je Magazinović "potpuno bespotrebno ušao u motive zašto je nešto pušteno u proceduru da nekoga prevari".