- Pomjeranje roka za plaćanje PDV-a na kraj mjeseca bi samo u FBiH oslobodilo između 100 i 150 miliona KM. Slična situacija je, samo sa manjim iznosima, i u RS-u – izjavio je Zvizdić.

Istaknuo je da javni sektor mora učestvovati u saniranju ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, te da se mora pomoći realnom sektoru, bez kojeg nema budžeta i finansiranja javnog sektora.

- Takvo nešto je podržalo i Vijeće Evropske unije, koje tražo od svih nivoa vlasti u BiH da se pomogne malim i srednjim preduzećima kako bi prevazišli ekonomske probleme sa kojima se suočavamo. Prave posljedice ćemo osjetiti u drugoj polovini ove godine, ako, pored ovog zakona, Vijeće ministara BiH i drugi nivoi vlasti hitno ne izađu sa setom mjera koje će isključivo imati svrhu da se pomogne realnom sektoru, da se posebno pomogne onim oblastima privrede koje su u ovom trenutku najugroženije – kazao je Zvizdić.

Govoreći o održavanju Lokalnih izbora, kazao je da se treba postupati u skladu sa Izbornim zakono, te da, ako se ne osiguraju potrebna sredstva, Lokalni izbori mogu pomjeriti za 30 dana.

- Mi smo na prošloj sjednici Zastupničkog doma čuli vrlo preciznu izjavu gospodina Tegeltije da novac za izbore neće biti problem, tako da ja očekujem da će Vijeće ministara naći sredstva koja su potrebna za pripremu za održavanje izbora. To može biti iz nekih izvora same rezerve – ocijenio je Zvizdić.

Najavio je da SDA neće podržati Prijedlog zakona o stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH, te je u tom kontekstu istaknuo da se bez izmjena Ustava BiH ne može riješiti to pitanje. Kada je u pitanju raspodjela sredstava od indirektnih poreza, izjavio je da nikada nije napravljena adekvatna analiza sistema uplate javnih prihoda na nivou BiH i sistema njihove raspodjele.

- Mislim da je takva podjela nepravedna. Ona ne odražava pravo stanje i realne uplate na nivou BiH. U ovom slučaju FBiH uplaćuje mnogo više nego što joj se vraća, tako da FBiH finansira i FBiH i nivo BiH od svojih uplata, dok se praktično 100 posto uplata, pa čak nekada i više, vraća RS-u. Neophodno je na jedan stručan sistematski način napraviti ozbiljnu analizu sistema uplate i raspodjele javnih prihoda, tako da bi svaki nivo u BiH dobio onoliko sredstava koliko realno uplaćuje – upozorio je Zvizdić.

VEZANI TEKST – RS "preživljava" zahvaljujući FBiH: Ovi podaci pokazuju ko troši više novca, ko više prodaje i kako se taj novac dijeli

Zvizdić ističe da, kada su u pitanju nedovoljne aktivnosti Vijeća ministara BiH u periodu pandemije koronavirusa, to nije problem u Vijeću ministara BiH, te da je uzrok problema politika.

- One žele da minimiziraju ulogu državnih institucija u vremenu pandemije, kako bi se poslije u nekim drugim fazama, u nekim drugim separatističkim projektima mogli pozvati na činjenicu da BiH u vrijeme pandemije nije uradila bitne korake da sačuva ekonomiju u entitetima. To je malo šira priča, veća priča, politička priča i ne treba se fokusirati ovaj put na Vijeće ministara – izjavio je Zvizdić.