Upravni odbor ZZO  KS usvojio  je Program za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece do 18 godina sa područja Kantona Sarajevo, kojeg su izradili Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja KS. Inicijalna sredstva u vrijednosti milion KM, osigurana su prvenstveno za liječenje ove djece van Kantona Sarajevo, u Federaciji BiH, BiH i izvan zemlje.

-Ovo je interventna aktivnost kako bi  se premostili postojeći zatečeni nedostaci u pružanju zadravstvene zaštite ovoj populaciji. Naša vizija je obezbijediti sve potrebe uslove  da se najmlađi stanovnici našeg Kantona mogu liječiti ovdje - poručila je ministrica zdravstva u Vladi KS Amela Sofić.

Kako je pojasnila ministrica Sofić, za procjenu upućivanja ove djece na liječenje van Kantona Sarajevo biće nadležan  tim ljekara stručnjaka iz relevantnih medicinskih oblasti  u skladu sa pravilima dobre liječničke prakse.  Ukoliko taj tim procjeni da bolesno dijete nije moguće liječiti u Bosni I Hecegovini , tada se ono upućuje van zemlje radi  dobijanja  potrebnih zdravstvenih usluga.

Ovaj model  finansijske pomoći za liječenje teško oboljele djece sublimirao je i incijative skupštinskih zastupnica Bilsene Šahman, Neire Dizdarević i Jasmine Bišćević-Tokić koje su u više navrata ukazivale na potrebu stvaranja uslova za liječenja naših najmlađih sugrađana i van Kantona Sarajevo, saopćio je Press KS.