open-navfaktor-logo
search
Zavod PIO FBiH
Da li se kod odlaska u penziju računa neto ili bruto plaća?
Redakciji Faktora obratili su se čitaoci sa pitanjem na kojin način se u Federaciji izračunava penzija, tačnije da li se kod obračuna penzije računa neto ili bruto plaća budućih korisnika Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
12.02.2023. u 18:31
get url
text
Izračun
Izračun

Direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijad Krnjić pojašnjava način izračuna penzije.

Pravedna visina penzije 

- Kod odlaska u penziju, visina penzije se izračunava preko bodova. Za svaku godinu se stavlja u odnos ostvarena bruto plaća osobe sa prosječnom bruto plaćom u Republici Bosni Hercegovini (RBiH) ili Federaciji BiH (FBiH), zavisno od godine, i tako se dobija broj bodova za tu godinu.

Ako je period primanja plaće u nekoj godini kraći, dijeli se sa prosjekom istog perioda u RBiH ili FBiH. Zbir bodova za cijeli radni staž se množi sa vrijednosti boda u godini u kojoj osoba ide u penziju i tako se dobije visina penzije, koja je apsolutno pravedna u odnosu na uplaćene doprinose u radnom vijeku - kazao nam je Krnjić.

Primjera radi, ako je radnik u toku svih 12 mjeseci u toku jedne godine imao plaću koja je jednaka prosječnoj plaći u toj godini, onda za tu godinu radnog staža dobija jedan bod. U zavisnosti od visine plaće, radnik za neku godinu može dobiti više, ali i manje od jednog boda. Primjera radi, ako je visina plaće radniku iznosila polovinu vrijednosti prosječne plaće, dobit će pola boda za tu godinu. Ili, recimo, ako je radnik imao plaću tri puta veću od prosječne, dobit će tri boda.

U zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju stoji da za određivanje ličnih bodova osiguranika penzijski staž može iznositi i više od 40 godina.

Usklađivanje općeg boda 

Vrijednost općeg boda na dan stupanja na snagu ovog zakona (2018. godina) iznosio je 14 KM, a 2022. godine 16,35 KM.

Odredbom člana 78. Zakona o PIO-u propisano je da se vrijednost općeg boda usklađuje 15. aprila svake godine, počev od 1.1.2019. godine, prema procentu porasta prosječne bruto plaće u FBiH u prethodnoj godini, a vrijednost općeg boda, uz saglasnost Vlade FBiH, utvrđuje i objavljuje nosilac osiguranja.

Pravo na starosnu penziju u Federaciji BiH ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.