open-navfaktor-logo
search
Sastanak u Sarajevu
Dogovor klubova SDA: Inicirati aktivnosti u kantonalnim skupštinama o obustavi izgradnje mini HE
U cilju implementacije nedavnog zaključka Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da treba potpuno obustaviti izgradnju mini hidroelektrana u cijeloj Federaciji BiH, danas je dogovoreno da zastupnički klubovi Stranke demokratske akcije (SDA) iniciraju odgovarajuće aktivnosti i u kantonalnim skupštinama.
26.06.2020. u 15:14
get url
text

To je zaključeno na sastanku u Sarajevu koji je predsjedavajući zastupničkog kluba SDA u Zastupničkom domu Osman Ćatić održao s predsjedavajućima klubova te stranke iz kantonalnih skupština budući da su propisi koji tretiraju izgradnju malih hidroelektana i na kantonalnim nivoima. Učesnici sastanka su bili i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove.

- Iz navedenog razloga smo pozvali predsjedavajuće kantonalnih klubova Stranke demokratske akcije kako bi, u skladu za zaključkom Zastupničkog doma, održali sastanke, analizirali propise na nivou kantona i krenuli u implementaciju - rekao je Ćatić.

Poziv Upravi inspekcija obrazložio je što obuhvatnijim sagledavanjem propisa koji tretiraju ovu oblast. Direktor Uprave Anis Ajdinović od federalnih propisa je naveo zakone o zaštiti okoliša te o vodama, kao i proistekle relevantne podzakonske akte koji regulišu precizno sam rad mini hidrocentrala u zavisnosti od toga da li je njihova jačina jedan ili više megavata.

Kao jedan od puteva ka provedbi zaključka Zastupničkog doma je naveo moguće izmjene i dopune određenih zakonskih rješenja ili donošenje novih.

- Znamo da je u toku donošenja zakona o zaštiti okoliša, kao i da je u proceduri zakon o vodama  - kazao je Ajdinović.

U kontekstu mogućih načina, kao još brži put je naveo izmjene i dopune postojećih podzakonskih akata koji se naslanjaju na propise o zaštiti okoliša i o vodama, a u federalnoj su nadležnosti. Također je naglasio potrebne izmjene kantonalnih propisa.

 - Znamo da je većina  mini hidroelektrana u naldežnosti kantona, odnosno općina, jer su oni davali određene prethodne saglasnosti (na osnovu vodnih akata, okolišnih i građevinskih dozvola, koncesija). Zakonski i okvir koji se tiče koncesija, a na kantonalnom je nivou, trebalo bi da bude predmet izmjena i dopuna  te usuglašavanja s provedbom zaključka Predstavničkog doma - rekao je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove i dodao da bi donošenje prostornog plana FBiH također doprinijelo reguliranju ove problematike.

Zaključak o potrebnoj potpunoj obustavi izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine donesen je 23. juna na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, na inicijativu Stranke demokratske akcije, kako je danas podsjetio Osman Ćatić.

Od prisutnih federalnih zastupnika, 61 je glasao za ovaj zaključak, a osam je bilo suzdržano. Niko nije glasao protiv.

Naredni dio zaključka je koordiniran sa zastupničkim klubom Demokratske fronte i Nijazom Helezom iz Socijaldemokatske partije BiH, kada je Federalna vlada zadužena da u naredna tri mjeseca analizira postojeće zakone koji tretiraju izgradnju malih hidrocentrala, a potom da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune zakona čiji će cilj biti zaštita rijeka i okoliša.

Ovim zaključkom Predstavničkog doma je također naložena revizija svih do sada izdatih saglasnosti za mini hidrocentrale, već izgrađene i one u fazi gradnje, kao i da da informacija o tome bude dostavljena Parlamentu FBiH.

Izgradnja malih hidrocentrala, obično vezanih za male vodotoke, rječice i potoke, znači i uništenje prirodnog oblika i funkcije rijeka te flore i faune rječnog ekosistema, rečeno je na današnjem sastanku. Male hidroleketrane su postrojenja koja proizvode male količine električne energije čineći istovremeno nemjerljivu ekološku štetu. Izgradnju ovih postrojenja prati i devastacija obala, korita rijeka, jer su cjevovodi koji povezuju vodozahvat i turbinu često dugi i po nekoliko kilometara.

Mnogo korisiti od gradnje imaju pojedinci, a vrlo malo država, rečeno je također.

U Bosni i Hercegovini je dosad izgrađeno više od stotinu malih hidrocentrala, a više od 300 je u raznim fazama planiranja, pripreme ili gradnje. Nastavi li sadašnji tempo, to znači da neće biti ni rijeke ni potoka bez barem jedne male hidroelektrane.

S aspekta voda, najveći problem kod ovih objekata je nepoštivanje propisanog prihvatljivog protoka.

Naime, u ljetnim sušnim periodima, često biva narušen ekološki prihvatljiv protok, što negativno djeluje i na ekosistem u malim vodotocima. Vlasnici malih hidrocentrala bi u ovom slučajevima trebali da smanje proizvodnju struje ili je čak potpuno zaustave, što im je propisano vodnim aktom, ali često se to ignoriše, rekao je između ostalog danas predsjedavajući zastupničkog kluba SDA u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Osman Ćatić.  

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.