open-navfaktor-logo
search
Regulisano zakonom
Evo ko je sve u BiH oslobođen od plaćanja PDV-a
Banke u Bosni i Hercegovini oslobođene su plaćanja poreza na dodatnu vrijednost. 
21.08.2023. u 08:39
get url
text

VEZANI TEKST - Podržani principi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o PDV-u

To je regulisano državnim Zakonom o PDV-u koji je pored bankarskog sektora obuhvatio i mnoge druge. 

- Zakonsku obavezu za ulazak u sistem PDV-a ima svako lice koje obavlja oporezivu poslovnu djelatnost i kada pređe prag oporezivog prometa u iznosu od 50.000 KM na godišnjem nivou.

Također, određeno registrovano lice može vršiti pretežno djelatnost koja je oslobođena od plaćanja PDV-a, međutim ako pored toga vrši i neku drugu djelatnost koja je oporeziva, mora se registrovati u sistem PDV-a onog trenutka kada pređe prag u iznosu od 50.000 KM oporezivog prometa na godišnjem nivou (npr. neka vjerska zajednica ima prihod od izdavanja poslovnog prostora u zakup) - saopćeno nam je u Upravi za indirektno oporezivanje.

Iz Uprave su još naglasili da se ne donosi nikakva posebna odluka da li će neko biti u sistemu PDV-a ili ne, već je to isključivo definisano zakonskim i podzakonskim propisima.

VEZANI TEKST - Imaju li se radnici u realnom sektoru čemu nadati, šta za njihove plaće znače izmjene zakona o PDV-u?

Prema Zakonu o PDV-u u BiH oslobođene od plaćanja PDV-a su djelatnosti u javnom interesu:

1. javne poštanske usluge, osim telekomunikacionih usluga;

2. medicinske usluge i usluge zdravstvene zaštite, uključujući davanje ljudskih organa, krvi i mlijeka, koje se vrše u skladu sa zakonom kojim se regulira oblast zdravstvene zaštite, te usluge koje pružaju stomatolozi, zubotehničari i protetičari;

3. usluge socijalnog osiguranja, kao i s njima neposredno povezani promet dobara, pod uvjetom da se vrše u skladu s propisima kojima je regulirana oblast socijalnog osiguranja;

4. usluge obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko), kao i s njima neposredno povezani promet dobara i usluga, pod uvjetom da se vrše u skladu s propisima kojima je regulirana ta oblast;

5. usluge iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, a koje pojedincima pružaju lica čija djelatnost nije usmjerena ka sticanju dobiti;

6. usluge lica koje angažiraju vjerske organizacije ili filozofska udruženja za obavljanja djelatnosti u tačkama 2.-4. ovog člana;

7. promet dobara i usluga koje su neposredno povezane s vjerskim obredima, a koje vrše registrirane vjerske organizacije, u skladu s propisima kojima je regulirano obavljanje te djelatnosti;

8. promet dobara i usluga koje su direktno povezane sa uslugama koje pružaju političke, sindikalne, humanitarne, dobrotvorne, invalidske i slične organizacije svojim

članovima za članarinu, u skladu s propisima kojima su regulirane te djelatnosti, pod uvjetom da takva oslobađanja ne dovode do poremećaja konkurencije na tržištu

VEZANI TEKST - U BiH se neće više plaćati PDV na doniranu hranu

9. usluge iz oblasti kulture, uključujući i karte za kulturne manifestacije, kao i s njima neposredno povezani promet dobara i usluga, a koje lica čija djelatnost nije usmjerena ka sticanju dobiti vrše u skladu s propisima kojima je regulirana oblast kulture;

10. promet dobara i usluga koji vrše lica čije su djelatnosti oslobođene prema tačkama 2. i 9. ovog člana, pod uvjetom da je takav promet izvršen isključivo za njihove vlastite potrebe i pod uvjetom da takva oslobađanja ne dovode do poremećaja u konkurenciji;

11. usluge javnih radio i televizijskih servisa, osim onih koje su komercijalnog karaktera.

Pored gore pobrojanih djelatnosti oslobođene od plaćanja PDV-a su:

1. usluge osiguranja i reosiguranja, uključujući i prateće usluge posrednika i agenata (zastupnika) u osiguranju;

2. promet nepokretne imovine, izuzev prvog prijenosa prava svojine ili prava raspolaganja novoizgrađenom nepokretnom imovinom;

3. usluge izdavanja pod zakup i podzakup kuća za stanovanje, stanova i stambenih objekata na period duži od 60 dana, kao i usluge izdavanja pod zakup poljoprivrednog i šumskog zemljišta registriranog u zemljišnim knjigama;

VEZANI TEKST - I u Domu naroda BiH usvojene izmjene stope: PDV na životne namirnice pet posto, na luksuz 22 posto

4. finansijske usluge, uključujući:

a) odobravanje i upravljanje kreditima, garancijama ili drugim oblicima kreditnog osiguranja od strane kreditora;

b) usluge koje su povezane s upravljanjem depozitima, ušteđevinom i bankovnim računima, vođenjem platnih transakcija, prijenosom i izvršavanjem dospjelih obaveza, unovčavanjem čekova ili drugih finansijskih instrumenata, izuzev s plaćanjem dugova i faktoringa;

c) transakcije, uključujući vrijednosne papire, koje se odnose na novčanice i kovanice koje predstavljaju zakonsko sredstvo plaćanja u svakoj zemlji, osim kolekcionarskih predmeta (kovanica od zlata, srebra i drugih materijala, novčanica koje se ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja i kovanica numizmatičke vrijednosti);

d) trgovanje dionicama ili drugim vidovima učešća u preduzećima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uključujući njihovo izdavanje, osim čuvanja vrijednosnih papira;

e) upravljanje investicionim fondom;

5. isporuke zlata Centralnoj banci Bosne i Hercegovine;

6. važeće poštanske marke, porezne markice, administrativne i sudske takse;

7. igre na sreću.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.