open-navfaktor-logo
search
Parlament FBiH
Usvojen Zakon o zaštiti na radu, zastupnici traže veća ovlaštenja za inspekcije
Potrebno je povećati broj inspektora i da ti ljudi imaju veća ovlaštenja na terenu. Recimo, da mogu odmah kazniti prekršioca, rekla je Miomirka Melank
24.09.2019. u 11:33
get url
text

Na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH dosta rasprave izazvao je Prijedlog zakona o zaštiti na radu, koji je na kraju usvojen. Rečeno je da Zakon predviđa formiranje vijeća za zaštitu na radu, povjerenika na gradilištima. Primjera radi, ukoliko je na gradilištu oko 30 radnika, oni će imati osobu zaduženu za zaštitu na radu.

- Pored novina koje donosi zakon poput vijeća za zaštitu na radu, povjerenika na gradilištima, ostaje stalni problem, a to je nadzor inspekcija. Naime, potrebno je povećati broj inspektora i da ti ljudi imaju veća ovlaštenja na terenu. Recimo, da mogu odmah kazniti prekršioca ili da takve osobe budu kažnjene u roku od 24 sata - rekla je zastupnica Miomirka Melank (Naša stranka).

Govorio je i Irfan Čengić (SDP) koji je uložio šest amandmana na Zakon i podsjetio da se Zakon o radu pokušava donijeti od 2005. godine.

- Mislim da nije dobar naziv zakona jer u evropskim zemljama on se zove zakon o zdravlju i sigurnosti na radu. U Zakonu ne stoji da u firmama gdje je više zaposlenih treba formirati odbor za zaštitu. Također me zanima da li je zakon usaglašen od poslodavaca i sindikata, odnosno, da li je bio na Ekonomsko-socijalnom vijeću - upitao je Čengić.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je rekao da je postojeći zakon iz devedesetih godina i da je prevaziđen. Ukazao je da su sve države u okruženju donijele novi zakon. Izjašnjavajući se u ime Vlade FBiH o amandanima, kazao je da nijedan amandman nije prihvaćen. Nakon toga zakon je usvojen.

U okviru zakona stoji da kod poslodavca koji zapošljava 30 ili više radnika, radnici biraju, ili imenuju povjerenika za zaštitu na radu. Broj povjerenika, izbor i njihov mandat utvrđuju se u skladu sa propisom o vijeću zaposlenika.

Zakon propisuje da je poslodavac dužan radniku koji obavlja poslove sa povećanim rizikom prije početka rada osigurati prethodni ljekarski pregled, kao i periodični ljekarski pregled u toku rada.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršajposlodavac koji izvodi radove na izgradnji, montaži, zamjeni opreme, remontu i rekonstrukciji objekata i tehničko-tehnološkog procesa, ako ne izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji. Zatim, koji stavi u promet ili upotrebu sredstva za rad ili opasne materije bez prethodno pribavljene odgovarajuće dokumentacije...

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac ako prije početka radova ne izradi elaborat o uređenju radilišta u skladu sa propisima donesenim na osnovu zakona, ne izvodi radove prema tom elaboratu i u roku ne dostavi elaborat nadležnoj inspekciji rada. Zatim, ako ne donese interni akt o zaštiti na radu.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.