open-navfaktor-logo
search
Jesu li svi isti
Zašto Porezna uprava proganja Bolnicu Konjic, a ne naplaćuje dugove SKB Mostar koji iznose desetke miliona KM?
Sveučilišna klinička bolnica Mostar za poreze, doprinose, takse i druge naknade imala je dug na 31.12.2022. godine od 92,9 miliona KM. Primjera radi 30.9.2021. godine dug je iznosio 69.251.771 KM pa se postavlja pitanje kako je moguće za godinu povećati dug za više od 23 miliona KM.
03.05.2023. u 08:14
get url
text
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Jedno od pitanja koje se nameće jeste zašto Porezna uprava FBiH koristi dvostruke aršine pa je, primjera radi blokirala račune Općoj bolnici Konjic i Domu zdravlja Konjic zbog dugovanja od 22 miliona KM, ali istovremeno taj princip nije primijenila na Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar koja duguje više od 92 miliona KM. 

- Prije svega želim istaći da sam u davanju potpunog odgovora na vaša pitanja ograničen odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH kojim je propisana porezna tajna i ne mogu saopćiti sve podatke i informacije u vezi sa vašim upitima. Mogu potvrditi da je tačno da je Porezna uprave objavila podatke o visini duga koje navodite i isti su samo preneseni iz informacija koje je Centralnom uredu dostavio Kantonalni porezni ured Mostar. Komparacijom objavljenih podataka može se zaključiti da je objavljeni porezni dug Sveučilišne kliničke bolnice Mostar na dan 31.12.2022. godine u odnosu na dan 30.9.2021. godine veći za 23.859.499,00 KM i da je višestruko bio veći od duga JU Opće bolnice Konjic i Doma zdravlja Konjic u vrijeme njihove blokade.

Na konkretno pitanje zašto i kako je Sveučilišna klinička bolnica Mostar povećala dug vam ne mogu odgovoriti. U cilju odgovora na vaša pitanja zatražio sam odgovor od rukovodioca Kantonalnog poreznog ureda Mostar da se izjasni da li su iznosi dugovanja za periode koji se navode tačni, tj. da li su izdati svi nalozi za plaćanje duga i rješenja za prinudnu naplatu do navedenih datuma i da li se povećani dug od 23.859.499,00 KM odnosi na dug koji je nastao samo u 2022. godini, ili se isti odnosi i na dug koji je dospio prije, međutim, od Amele Begović Kuko, rukovoditeljice ovog ureda, odgovor na ova pitanja je odbijen - rekao nam je Isović. 

Upitali smo zašto PU FBiH nije na isti način postupila prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar koja ima dug veći skoro četiri puta od JU Opće bolnice Konjic i DZ Konjic. 

- Jedan od osnovnih ciljeva i politika Porezne uprave je dosljedna primjena zakona, propisa i jednako postupanje prema svim poreznim obveznicima. Na ove obaveze i ciljeve konstantno ukazujem zaposlenicima, a u više navrata sam davao upute i javna saopćenja, pisao tekstove i radove, davao izjave i intervjue, da se prema svim poreznim obveznicima treba jednako postupati, te da se zbog stalnog problema nedostajućih radnika aktivnosti provode prema njihovom značaju u konkretnom slučaju da se postupci primjenjuju kod poreznih dužnika koji imaju veće dugove. Prema tome, ako se posmatra dug poreznih obveznika iz vašeg upita, sasvim je jasno da je trebalo mjere prisilne naplate prvo provesti prema poreznim dužnicima s većim dugom - rekao je Isović i dodao:  

- U vrijeme blokade poreznog obveznika JU Opća bolnica Konjic nije bio na snazi Zakon o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Naime, ovaj zakon je donesen u aprilu 2022. godine i primjenjuje se od 14.5.2022. godine, pa shodno i ovom porezni obveznici iz vašeg upita su trebali biti jednako tretirani kako s aspekta djelatnosti koju obavljaju tako i kao drugi porezni obveznici.

Na rad Porezne uprave, dosljednu primjenu zakona, jednako postupanje prema svim poreznim obveznicima, zbog ličnih, političkih i dr. interesa na Poreznu upravu u kontinuitetu se vrše pritisci koji dolaze i eksterno i interno. Jasno se može zaključiti da oni koji ne posluju zakonito, kojima utvrđujemo dodatne porezne obaveze, kojima izričemo sankcije nemaju simpatija prema radu Porezne uprave i ciljevima kojima Uprava teži. Ali je nerazumno i nema opravdanja da to dolazi od zaposlenih, predstavnika raznih nivoa vlasti i onih kojima naplatom poreza punimo budžete.

Tu kao da djeluje uvezana hobotnica koja na razne načine pokušava ugroziti zakonito poslovanje o čemu će vjerovatno u narednom periodu javnost biti upoznata - rekao je Isović. 

Prema članu 20. Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH za Program finansijske konsolidacije i / ili restrukturiranja, a na teret budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Vlada Federacije treba Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar izdvojiti 60 miliona KM.

Isović kaže kako Porezna uprava nema informaciju da li su po ovom ili drugom osnovu Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar uplaćena sredstva.

Osvrnuo se i na pitanje ko je u Poreznoj upravi odgovoran za naplatu poreznog duga i je li poduzeo sve mjere za naplatu duga? Ako nije poduzeo sve mjere, zašto nije i koja je odgovornost za eventualne propuste.

- Prema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH i Pravilniku o prisilnoj naplati, postupke naplate i prisilne naplate provode kantonalni porezni uredi u konkretnom slučaju Kantonalni porezni ured Mostar čiji su rukovodilac i zaposlenici odgovorni za primjenu važećih propisa i za jednako i pravno postupanje prema svim poreznim obveznicima.

Kantonalni porezni ured Mostar je nadležan za provođenje postupka prinudne naplate prema svim poreznim obveznicima pa i prema zdravstvenim ustanovama, a kad su u pitanju postupci zaposlenika Porezne uprave, oni su podložni disciplinskoj i krivičnoj odgovornosti.

Ja sam preuzeo sve aktivnosti koje su mi u skladu s važećim zakonima na raspolaganju i o tome obavijestio Federalno tužilaštvo koje je predmet proslijedilo Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za više informacija predlažemo da se obratite Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona - kazao je Isović. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.