Raspodjela novca

Koji su zadaci Radne grupe formirane zbog pripadnosti javnih prihoda, hoće li odlučivati o koeficijentu za KS?

U narednih 60 dana Federalno ministarstvo finansija sa Radnom grupom koju je tek imenovala trebalo bi da predloži novi zakon o pripadnosti javnih prihoda koji bi bio pravedniji u odnosu na sadašnji koji je iz 2006. godine. 

Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, čiji su predlagači parlamentarci, samo u segmentu smanjenja koeficijenta za Kanton Sarajevo, što je u novcu 90 miliona KM manje u narednoj godini za KS. Sada je do Doma naroda FBiH da ove izmjene potvrdi ili ne.

U izmjene zakona zastupnici / delegati u Parlamentu FBiH su krenuli ukazujući na dugogodišnju diskriminaciju u raspodjeli novca prema pojedinim kantonima, dok, prema njihovom mišljenju, pojedini kantoni dobijaju više novca nego bi trebalo.

VEZANI TEKST - O raspodjeli javnih prihoda u FBiH će se raspravljati i u Domu naroda FBiH

O značaju novoformirane Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH, njenom zadatku, razgovarali smo sa Dževadom Adžemom, zastupnikom u Zastupničkom domu FBiH koji je njen član.

Višegodišnja borba kantona 

- Mi smo znali da će u proceduru, u pod raznim pritiscima, doći izrada nove metodologije i prijedloga o izradi novog zakona o raspodjeli javnih prihoda. Ove izmjene i dopune koje je usvojio Zastupnički dom su u suštini jedna višegodišnja borba kantona, koji nisu Kanton Sarajevo, da se izjednače njihova prava.

Zastupnički dom je to podržao, a Dom naroda se još nije očitovao. Federalno ministarstvo finansija će sa raznim učesnicima raditi u narednih 60 dana na izradi novog zakona o raspodjeli javnih prihoda i učestvovat će predstavnici svih kantona, ministri finansija, negdje premijeri, načelnici općina. Ispred Zastupničkog doma, u Radnoj grupi smo Irfan Čengić i ja - govori nam Adžem.

Ukazuje kako novi zakon mora podrazumijevati i u sebi uključiti sve elemente fiskalnog federalizma.

- To znači da novim zakonom svaka admnistrativna jedinica, bio to kanton ili općina, treba imati izvorne prihode shodno nadležnostima koja su im propisana Ustavom. A sve drugo treba se rješavati donošenjem boljih rješenja. Sadašnje privilegije glavnog grada podstiču na migracije. Na taj način manje sredine iz kojih ljudi emigriraju prema većim centrima, dobivaju sve manje novca jer se prazne ti prostori - govori Adžem.

Upitali smo da li će se Radna grupa baviti ponderom, odnosno, koeficijentom za Kanton Sarajevo, da li se tu nešto mijenja.

Sarajevo je administrativni centar države 

- Ukoliko se zakon koji je prošao u Zastupničkom domu usvoji na Domu naroda, to sa ponderom za KS će biti završeno. Isto tako sam ubijeđen da mi ukoliko u tom predviđenom roku donesemo nove smjernice, odnosno, usvoji se prijedlog za izmjene zakona o raspodjeli javnih prihoda, usvajanjem takvog prijedloga, stara odluka bi prestala da važi jer bi stupio na snagu novi zakon.

Mišljenja sam da javni prihodi koje prikupljaju svi građani sa prostora FBiH treba da posluže Vladi FBiH da svojim mjerama i njihovom raspodjelom doprinose boljitku i standardima života svih lokalih zajednica, gradova i kantona. Naravno, Grad Sarajevo, kao glavni grad koji ima univerzitete, pozorišta koji je kulturni, administrativni centar države, treba da ima određene benefite - kazao je Adžem.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga