Ulje enormno poskupjelo

Kontrolišu li se cijene prehrambenih proizvoda u trgovinama, je li bilo kažnjavanja?

Foto: Ilustracija

Najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kako je jestivo ulje u ovoj godini u Federaciji poskupjelo za više od 30 posto, da je evidentno poskupljenje pilećeg mesa, voća i povrća.

Istovremeno, penzije i plaće su na istom nivou. Tačnije, minimalna plaća u FBiH još je 406 KM, kao i 2016. godine.

Na ovo su nam u Federalnom ministarstvu trgovine kazali kako oni prate cijene, da sačinjavaju odgovarajuće analize, te da je bilo kažnjavanja.

Ulje se uglavnom uvozi iz Mađarske, Srbije i Hrvatske

- Prema podacima sa kojima Federalni zavod za statistiku raspolaže, u prvih šest mjeseci 2021. godine najveći rast cijena imali su proizvodi u odjeljku "prijevoz" 6,5 posto, a u oviru tog odjeljka cijene pogonskih goriva i maziva su imale rast 11,7 posto. Proizvodi koji se ubrajaju u odjeljak "hrana i bezalkoholna pića" u prosjeku su skuplji za 3,2 posto. U grupi "hrana" cijene su, u prosjeku, porasle za 3,5 posto. U okviru ove grupe, cijena jestivog ulja je porasla za 30,1 posto, pilećeg mesa 13,0 posto, voća, u prosjeku, za 10,4 posto i povrća za 5,0 posto - kazali su nam u Zavodu.

Navode kako je zabilježen i rast cijena duhana u ovoj godini za 2,4 posto, dok kod ostalih proizvoda koji se koriste za ličnu potrošnju nije bilo značajnije promjene cijena u ovom periodu.

- Federalno ministarstvo trgovine kontinuirano prati cijene životnih namirnica u Federaciji BiH i sačinjava odgovarajuće analize u vezi s kretanjem cijena. Naime, Bosna i Hercegovina nema dovoljno domaćih sirovina i većinu svojih potreba zadovoljava iz uvoza i u nepovoljnijem je položaju u odnosu na zemlje koje posjeduju vlastite sirovine i proizvodnju. Uvoz ulja u Bosnu i Hercegovinu većim dijelom je iz Mađarske, Srbije i Hrvatske, a manjim dijelom nabavlja se iz Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta. Aktuelna cijena uljarica (suncokreta, soje i uljane repice) na berzama se nalazi na višegodišnjem rekordno visokom nivou, što se u potpunosti odrazilo na rast cijena jestivog ulja, kako u svijetu i regiji, tako i u BiH, odnosno, FBiH - navode nam u Federalnom ministarstvu trgovine.

Objašnjavaju kako u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, Vlada FBiH u okviru svojih nadležnosti, propisuje mjere neposredne kontrole cijena od interesa za Federaciju BiH.

Izdati prekršajni nalozi u visini od 138.750 KM

- Kao mjere neposredne kontrole cijena mogu se za pojedine proizvode i usluge, propisati mjere određivanja najvišeg nivoa cijena, zadržavanja cijena na zatečenom nivou, davanja saglasnosti na cijene, odnosno, tarife, utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) i obavještavanje o promjeni cijena i marži za proizvode i usluge (evidencija cijena). Slijedom toga, Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela Odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Ovom odlukom pravna i fizička lica obavezuju se utvrditi i primjenjivati marže tako da one ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine - kažu nam u Ministarstvu i dodaju:

- Kontrolu primjene i poštivanja Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena provode federalni i kantonalni tržišni inspektori. Prema dostupnim informacijama, u jednom kontrolnom periodu tržišni inspektori su imali ukupno 557 inspekcijskih nadzora, od kojih su 153 nadzora utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena, te su izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 138.750,00 KM.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga