Zdravstvo

Ljekarska komora KS: Od 13 anesteziologinja koje su napustile KCUS nikada nismo dobili nijednu pritužbu

FOTO: Muhidin Živojević

Ljekarska komora Kantona Sarajevo oglasila se saopćenjem u vezi sa posljednjim dešavanjima u zdravstvu KS.

Saopćenje prenosimo u cijelosti.

- Svjedoci smo, a i učesnici, tranzicijskih poslijeratnih promjena i previranja u našem društvu. Zdravstvo je jedan od bazičnih segmenata društva i ima značajan utjecaj na "socijalno" zdravlje i etiku, kako pojedinca, tako i cijelog društva. Ujedno, zdravstvo je kao najosjetljiviji segment pogodno za političku manipulaciju. Nažalost, u našoj zajednici, našem Kantonu, to je slučaj već dugi niz godina.

Zapitajmo se, da li je takav način rješavanja problema u skladu sa etikom jednog društva. Da li je medijski put odraz nemoći rješavanja problema na ustaljeni, civilizacijski način. Postalo je "normalno" rješavati probleme unutar zdravstvenog sistema medijski, javno.

Javno anatemisanje i kritikovanje jedne zdravstvene ustanove, u ovom slučaju KCUS-a, od strane kantonalnog ministra zdravstva je jedan od primjera. Neosporno je da su momentalni obim posla, uloga i izazovi koji su stavljeni pred kantonalnog ministra, od  neizmjerne važnosti u rješavanju mnogobrojnih problema u organizaciji zdravstva Kantona Sarajevo, naročito u dijelu privatne prakse i dopunskog rada, i nisu nimalo jednostavni.

Međutim, način javnog anatemisanja jedne renomirane zdravstvene ustanove kakva je KCUS, potaknutog odlaskom 13 anesteziologinja, nije pravi put. Šta bi reklo 648 "zadovoljnih" ljekara iz KCUS-a, koji časno i vrijedno rade uz zadovoljstvo svojih pacijenata, pri tome ne posustajući ni u svom naučnom djelovanju koje rezultira unapređenjem kvaliteta tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ustanove, čiji je menadžment zajedno sa svojim zdravstvenim radnicima, stao na prvu liniju borbe sa COVID-19.

Kao i u svim drugim branšama, uvijek ima nezadovoljnih radnika, koji iz ovih ili onih razloga, mijenjaju radno mjesto. U zdravstvu su to uvjeti rada, želja za dodatnom zaradom u vidu dopunskog rada ili otvaranja vlastite privatne prakse, nezadovoljstvo menadžmentom, pritisak od strane političke partije čiji su članovi i drugo.

VEZANI TEKST - Sindikat KCUS-a: Vlada KS pokazuje neobjašnjivo, neprijateljsko djelovanje prema Kliničkom centru

Što se tiče uvjeta rada ili odnosa drugih kolega i pretpostavljenih, svaki ljekar je prema Kodeksu medicinske etike i deontologije o tome dužan obavijestiti Komoru čiji je član. U slučaju 13 anesteziologinja, Ljekarska komora KS nije zaprimila nikakve pritužbe.

Kako je svaki ljekar u svom radu dužan poštovati načela struke regulisana Kodeksom medicinske etike i deontologije, tako i tijela koja su zadužena za organizaciju zdravstvenog sistema moraju poštovati zakone koje primjenjuju.

Da li je put uređenja zdravstvenog  sistema u KS kontinuirano javno medijsko "blaćenje" jedne zdravstvene ustanove, a favoriziranje druge - navodi se saopćenju koje potpisuje predsjednica Komore prof. dr. Ksenija Miladinović.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga