Dobijena odobrenja

Nekadašnji hotel Ero u Mostaru postat će reprezentativna zgrada Vlade HNK

FOTO: Vlada HNK

Nakon što je dobila građevinska i sva druga zakonska odobrenja od Gradske uprave Grada Mostara, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona osigurala je sve administrativne pretpostavke za pokretanje etapnih aktivnosti na prenamjeni, potpunoj rekonstrukciji, obnovi i uređenju nekadašnjeg hotela Ero u Mostaru.

Ta oronula hotelska zgrada, nakon opsežne obnove i uređenja, postat će reprezentativna zgrada Vlade HNK koja će objediniti sva kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne javne uprave pod jednim krovom, saopćila je Vlada HNK.

Od Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje FBiH, a nakon zakonom propisanog postupka, Vlada HNK kupila je zgradu hotela Ero. Nakon provedene javne nabavke, urađen je projektni zadatak te proveden javni konkurs za izbor projektanta koji je uradio glavni projekt prilagodbe koji je Vlada usvojila. U međuvremenu je izvršena i revizija glavnog projekta, a nakon završetka svih radnji i uknjižbe prava vlasništva na predmetnoj nekretnini, dobijene su i urbanistička saglasnost i građevinsko odobrenje te izvršeno plaćanje pripadajuće rente. Time su stečeni svi preduvjeti za početak realiziranja projekta te se uskoro očekuje raspisivanje javnog konkursa za izbor izvođača radova.

- U budžetu su predviđene sve potrebne stavke, a sada kada smo dobili i svu potrebnu dokumentaciju, saglasnosti i odobrenja, očekujem i skori početak radova. Jasno, postoji zakonom predviđeni postupak odabira izvođača radova, ali od naših nadležnih službi očekujem i tražim ekspeditivnost kako ne bismo imali više nepotrebnih odgoda. Ova zgrada bitna je i za Mostar kao naš administrativni centar, za naš kanton i za sve naše građane.

Imat će svoju funkcionalnu ''težinu'', ubrzat će administrativne procese, unaprijediti i osuvremeniti rad Vlade, stvoriti visoke uštede posebno jer više nećemo plaćati brojne mjesečne najamnine, a i estetski će značajno ''podići'' sliku ovoga dijela grada – komentirao je predsjednik Vlade HNK Nevenko Herceg, dodavši kako će Vlada, nakon više desetaka uloženih miliona KM u izgradnju, dogradnju, obnovu i uređenje čitavog niza javnih objekata, svojom novom zgradom udariti svojevrsni pečat na te projekte.

- Od 2015. do danas, u sklopu Projekta energetske učinkovitosti, ulažući izuzetno velika budžetska, donatorska i kreditna sredstva, obnovili smo i energetski unaprijedili otprilike 60 osnovnih i srednjih škola, domova zdravlja, policijskih, sudskih i drugih administrativnih zgrada na prostoru svih naših gradova i općina, od Prozor-Rame i Konjica do Neuma i Ravnog. Treba naglasiti kako to nije bila naša obaveza, jer su vlasnici tih objekata uglavnom jedinice lokalne samouprave.

Sada, nakon dogradnje i obnove zgrade Skupštine HNK i nakon nedavnog završetka složenih obnoviteljskih zahvata na zgradi Kantonalnog suda u Mostaru, došlo je vrijeme poentirati s novom zgradom Vlade koja će biti savremena, funkcionalna i moći odgovoriti stvarnim potrebama i njenih radnika i naših sugrađana – poručio je Herceg.

Inače, zgrada, površine 9.565 kvadrata, izgrađena je 1988. godine i njena potpuna prenamjena, obnova i uređenje podrazumijeva obimne radove koji će teći u nekoliko etapa. Projektom je predviđeno savremeno zdanje, dostojno centra kantonalnih institucija, koje će se vizualno uklopiti u savremenu arhitekturu grada, a korisnicima omogućiti vrhunske uvjete za rad, uz napredno opremljene uredske prostorije, dvorane za sastanke, prostore za pisarnicu, prateća parkirališta, uređeni zeleni pojas, otvoreni pristup zgradi, itd, saopćila je Vlada HNK.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga