Ekonomski fakultet

Revizija: Profesorima osim plaće i naknade od 36.000 KM, dekanu i prodekanima 146.196

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Ured za reviziju institucija u FBiH prilikom analize finansijskog izvještaja Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu utvrdio je niz nepravilnosti zbog čega je dao negativno mišljenje

Revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH nakon pregledanih finansijskih izvještaja Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu nisu mogli potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora o djelu na Ekonomskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu i Veterinarskom fakultetu za obavljanje redovnih, sistematizovanih poslova koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine, a posebno zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje nastave.

Naveli su da ti ugovori nisu u skladu sa odredbama Zakona o radu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima.

Kada je u pitanju Ekonomski fakultet, u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2017. godinu navodi se da su zaključivani ugovori o djelu sa zaposlenicima za poslove koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i organizaciji rada Ekonomskog fakulteta koji predstavljaju redovne poslove zaposlenika u okviru radnih mjesta.

- Nastavnom osoblju Ekonomskog fakulteta pored plaće, vršene su isplate naknada po osnovu dodatnih angažmana na realizaciji komercijalnih akademskih programa na osnovu zaključenih ugovora o djelu i učešća u radu komisija – piše u izvještaju.

Pod komercijalnim akademskim programima smatraju se svi programi akademskog cikličnog sistema obrazovanja (+1 i +2) i III ciklus studija, odnosno zajednički interdisciplinarni i multidisciplinarni akademski programi u saradnji sa domaćom/stranom visokoškolskom ustanovom/univerzitetom.

- Komercijalni programi Fakulteta odvojeni su od redovnog studiranja i Odlukom dekana utvrđene su posebne cijene nastave po satu za nastavnike (jedan sat nastave na komercijalnim programima plaća se neto 100 KM). Organizovanje nastave na komercijalnim programima omogućilo je značajne dodatne zarade nastavnom osoblju, koje ujedno predstavljaju značajan izdatak za Fakultet. Navedeno nije opravdano obzirom da je Fakultetu odobren dugoročni kredit u iznosu od 2.500.000 KM krajem 2016. godine, sa kamatom od 271.224 KM, za plaćanje dospjelih obaveza po osnovu plata, ugovora o djelu i autorskih ugovora za zaposlenike, te isplate dospjelih ugovora o djelu za vanjske saradnike. Također se, imajući u vidu brojne angažmane uprave Fakulteta i ostalog nastavnog osoblja, postavlja pitanje kvaliteta i mogućnosti izvršavanja obima poslova (redovnih i dodatnih) za koje su isti plaćeni – smatraju revizori.

Upravi Fakulteta (dekan i prodekani) po osnovu navedenih dodatnih angažmana izvršene su isplate u ukupnom iznosu od 146.196 KM, dok su isplate profesorima izvršene u iznosima koji su u pojedinim slučajevima iznosili i do 36.000 KM,  a opravdanost tih isplata revizori nisu mogli potvrditi.

Također, ugovori o djelu zaključivali su se i sa administrativnim osobljem za obavljanje poslova koordiniranja sa studentima, koordiniranja finansijskim i pravnim pitanjima itd, navodi se u izvještaju.

Revizori smatraju da obrazloženje koje je dala uprava Ekonomskog fakulteta da su zaključeni ugovori o angažmanu nastavnog kadra-nastavnički poslovi za realizaciju komercijalnih programa, okvirni ugovori, da su povremenog karaktera koji imaju svoj rok završetka i izvršavaju se van redovnog radnog vremena (poslijepodnevni sati i rad vikendom), nije prihvatljivo obzirom da zaključeni ugovori imaju karakter ugovora o djelu za koje se, u skladu sa zakonom angažuje fizičko lice van radnog odnosa za obavljanje određenog konkretnog posla koji se može okarakterisati kao djelo.

U izvještaju se navodi i to da je Ekonomski fakultet tokom 2017. godine imao dva kreditna zaduženja (jedan dugoročni i jedan kratkoročni kredit-overdraft), koja su realizovana na osnovu odluka dekana, što također nije u skladu sa zakonom.

- Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu odobravanje kreditnog zaduženja nije dato u nadležnost dekanu – ističe se.

Kemal Kozarić bio je dekan Ekonomskog fakulteta od 2016. godine, a na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta na mandatni period 2018/2019 – 2021/2022 izabrana je nova dekanesa Jasmina Selimović.

 

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga