Žalbena sjednica

Slučaj "Memić": Tužioci za pad optužnice krive sudiju, odbrane traže da se potvrdi oslobađajuća presuda

FOTO: Damir Hodžić

U Sudu Bosne i Hercegovine danas je pred Sudskim vijećem kojim predsjedava sutkinja Azra Miletić održana žalbena sjednica povodom žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine na oslobađajuću prvostepenu presudu u predmetu "Memić". 

Tužioci Ćazim Hasanspahić i Dubravko Čampara od Apelacionog vijeća zatražili su da prvostepenu presudu ukine zbog, kako su naveli u žalbi, bitnih povreda krivičnog postupka i pogrešno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja. 

Hasanspahić je, između ostalog, kazao, da iz presude nije jasno koji su to dokazi opredijelili prvostepeno vijeće, kojim je predsjedavao sudija Branko Perić, da donese ovakvu presudu.

Hasanspahić: "Prvostepeno vijeće kao prijeki sud"

Kazao je da tokom glavnog postupka Tužilaštvo saslušalo 69 svjedoka i da je izveden niz materijalnih dokaza, ali da se u presudi navodi da je Sud 29 svjedoka ocijenio kao nerelevantne. 

- Gdje je ostalih 40 svjedoka. Nema nigdje da se navodi evo to su ti svjedoci koji su relevantni i tim i tim svjedocima poklanjamo vjeru - kazao je Hasanspahić, dodavši da se navodi "samo par svjedoka za pojedine tačke u optužnici". 

On je kazao kako obrazloženje presude prvostepenog vijeća ima obilježja "prijekog suda". 

VEZANI TEKST - Ovo je kompletno obrazloženje presude u predmetu Memić: "Pretpostavke nisu dokaz, ma koliko bile logične"

Prvostepeno vijeće je optužio da je, kako je naveo, "parafraziralo čitav iskaz svjedoka M10, osim dijela da mu je nuđen novac".

- Nemamo obrazloženje ni o materijalnim dokazima. Pretresno vijeće se nije osvrnulo ni na prigovore. Iznesen je niz prigovora na dokaze, ali nema o tome ni riječi - kazao je Hasanspahić. 

Između ostalog je naveo i da im Pretresno vijeće nije dozvolilo saslušanje dr. Kemala Dizdarevića na okolnosti amnezije optužene Alise Mutap, uz obrazloženje da je to pitanje dovoljno razjašnjeno, dok u presudi, kako je kazao Hasanspahić, "nema nijedne rečenice zašto nije prihvaćen ovaj dokaz".

Kazao je da je presuda "nerazumljiva, neodrživa i proturiječna", te da se "ne navode se ključni razlozi koje je Pretresno vijeće prihvatilo". Hasanspahić je ktitikovao i što se u presudi navodi medijsko eksploatisanje slučaja, kazavši kako "smo svi izloženi kritici javnosti, a da se Sud obraća strankama u postupku i ne bi se trebao baviti tim pitanjem". 

Tužilac Čampara je kazao da se radi o postupku u kojem se "predsjedavajući Vijeća morao izuzeti".

Kazao je da je "atmosfera u sudnici bila čudna", da su tužioci "svaki put morali detaljno obrazlagati zašto izvode neki dokaz", te da je "jedini put kada nisu bili prekidani bile završne riječi". 

- Svaki drugi put bismo bili prekidani, ubrzavani i slično - kazao je Čampara. 

Dodao je i da je nakon izricanja prvostepene presude Tužilaštvo saznalo od punomoćnika porodice memić Ifeta Ferageta kako ga je predsjedavajući Sudskog vijeća pitao u vezi s drugom istragom koja se vodi u ovom predmetu i ko je od pripadnika pravosudne zajednice među osumnjičenima. Također je naveo i da je nakon presude, sudija Perić gostujući na televiziji govorio kako se ne radi o suštinski složenom predmetu, kako se taj predmet koristi u medijske i političke svrhe.

Čampara: "Perić se trebao izuzeti"

- Jesi ti presudu donio na osnovu činjenica ili medijskih napisa, političkih pritisaka... Trebao se izuzeti, ima još 50 sudija u Sudu BiH - kazao je Čampara. 

On je rekao i da se u presudi "citiraju iskazi svjedoka u dijelu koji odgovara oslobađajućoj presudi, dok se drugi dio zanemaruje". 

Također se požalio i da su podnijeli zahtjev za produženje rokaza podnošenje žalbe, te da to njihovom zahtjevu nije udovoljeno. 

Hasanspahić je kazao kako pisani otpravak presude ne odgovara usmenom obrazloženju.

VEZANI TEKST - Incident ispred Suda BiH nakon ročišta u predmetu "Memić"

Dalje je naveo da "Sud nije tretirao iskaze svjedoka M10 i Edvina Avdića koji su kazali kako im se nudio novac da pribave vozilo koje nije učestvovalo u događaju, niti uzima u obzir da je prvooptuženi Mutap stalno prisutan - na mjestu događaja, na KUM-u...".

- On daje naredbe, on vodi dnevnik - to Prvostepeno vijeće ne uzima u obzir - kazao je Hasanspahić.

Čampara je dalje naveo da "Prvostepeno vijeće nezakonito pribavljanje dokaza i njegovog korištenja u krivičnom postupku smatra za dobar policijski posao". 

- Ista stvar je i oko amnezije. Recite da se ne sjećate i to je OK, kakva struka i medicina - kazao je Čampara. 

Dodao je da je "svjedok Kučukalić kazao da nema amnezije, da je dr. Vegar Zubović rekla da nema teških tjelesnih povreda, a mi i dalje ne možemo to da riješimo".

- Kako je to dijete ubijeno? Nije bio sam na Trebeviću po mraku. Imamo živog svjedoka koji se kao ne sjeća i od kojeg Pretresno vijeće pravi oštećenu od optužene - kazao je.

Čampara je kazao i da je Pretresno vijeće prihvatilo samo tvrdnju tužilaštva da je snimak sa hotela namjerno obrisan.

- Zašto? Jer smo izveli tri vještaka - kazao je Čampara, ali je, kako je dodao, Sud oslobodio Muamera Ožegovića i naveo da "on nije imao motiv i nema dokaza da je on to uradio". 

Kazao je da je tačka 3. optužnice (koja se odnosi na Alisu Mutap, op.a.) ključna za ovaj predmet "kojom će ovo Tužilaštvo doći do konačnog rješenja ovog slučaja". 

- Imamo objektivnu materijalnu dokumentaciju koja govori o teškoj i lakoj povredi. Dakle, imamo svjedoka koji neće da kaže šta je bilo. I zato smo mi ovdje i zato ovo traje sedam godina. Smatramo da Vijeće ne treba da je posmatra kao oštećenu, nego optuženu, osobu koja krije izvršioca - kazao je Čampara.

Dio izlaganja tužilaca možete vidjeti u snimku koji je medijima dostavio Sud BiH: 

Advokatica Nina Kisić, koja zastupa optužene Alisu Ramić i Zijada Mutapa kazala je kako se ne može oteti dojmu da odbrana i tužioci nisu prisustvovali istom glavnom pretresu.

Ona je kazala da Sud donosi odluku na osnovu dokaza u spisu i svaka tvrdnja se mora dokazati bar malo. 

Kisić: "Tužilaštvo nije tražilo izuzeće sudije"

Kazala je da Tužilaštvo nikad nije zatražilo izuzeće predsjedavajućeg Vijeća Branka Perića, a da danas dolazi sa tvrdnjama o njegovom razgovoru sa punomoćnikom oštećenog i ne nudi za to nikakav dokaz, kao i da govori o nekoj emisiji, a ne dostavlja niti snimak niti bilo šta.

- Mi o tome nemamo nikakav dokaz. Sad oni očekuju da Sud traga za dokazima njihovih tvrdnji. Na ovaj način možemo diskreditovati bilo kojeg predsjedavajućeg Sudskog vijeća - navela je Kisić.

Osvrnula se na navode tužioca o tome da im nije dozvoljeno da saslušaju "vrhunskog stručnjaka dr. Dizdarevića, kojeg u optužnici ne predlažu kao vještaka već kao svjedoka". Kazala je da je prvostepeno vijeće u cijelosti prihvatilo tezu na koju je trebao svjedočiti dr. Dizdarević kao neurohirurg.

- Prvostepeno vijeće je u cijelosti prihvatilo dokaz da optužena nema amneziju izazvanu fizičkom traumom - kazala je Kisić. 

Također se osvrnula na tvrdnju da Sud nije obrazlagao prigovore, kazavši kako je oko 80 posto dokaza odbrane identično dokazima Tužilaštva.

- Zašto bi Tužilaštvo prigovaralo svojim dokazima - kazala je. 

Dio njenog izlaganja možete također pogledati u snimku koji je medijima dostavio Sud:

Njen kolega Goran Dragović kazao je da je konsterniran jer smo danas čuli "sijaset uvreda u odnosu na Sud, odnosno predsjedavajućeg Prvostepenog vijeća i da je to uvođenje vrlo opasne prakse". 

Citirao je navode tužilaca da se "pretresno vijeće površno bavilo obrazlaganjem dokaza, radi na selektivan način i uzima ono što mu je potrebno da potvrdi svoj stav".

- Ovo je već viđeno u uvodnim riječima. To je pokušaj da se ponovo dovede u zabludu i Vijeće i cjelokupna javnost - kazao je Dragović.

Dodao je da navodi da se ne navode svjedoci čiji iskazi nisu relevantni nije tačan, te kazao da su navedeni imenom i prezimenom. Dodao je da je činjenica da smo u sudnici vidjeli svjedoke koji su navodili da su vidjeli samo prolazak vozila i policijska svjetla i slično. 

Napomenuo je da je vozilo "renault clio" o kojem se najviše govori, još 21. marta 2016. godine izbačeno iz istrage i da taj dokaz nikad nije korišten na sudu. 

Spomenuo je svjedočenje akademika dr. Kučukalića koji je svjedočio na okolnosti mogućeg postojanja kratkotrajne psihogene amnezije kod Alise Ramić,  kazavši kako "Tužilaštvu izgleda ne odgovara ni osoba koju su najviše hvalili". 

Kazao je i da "nije tačan navod da se mi ovdje nalazimo zbog ključne tačke 3 optužnice, nego zbog nesposobnosti određenih organa". Također je dodao da na taj način "nećemo riješiti niti jedan problem".

- Mi ovdje nismo ni utvrđivali način na koji je stradao Dženan Memić - dodao je Dragović. 

Komentirao je i navode tužioca Čampare da se sudija Perić trebao izuzeti.

- Ovdje bi se neko drugi trebao izuzeti u Tužilaštvu. Znamo i ko je, a i zbog čega - kazao je Dragović.  (Odbrane optuženih prije nekog vremena tražile su od Suda zvanično izuzeće tužilaca Čampare i Hasanspahića, op.a.).

VEZANI TEKST - Advokati optuženih u predmetu "Memić" podnijeli zahtjev za izuzeće tužilaca Čampare i Hasanspahića

Vezano za navode da se Mutap nalazi na licu mjesta i na KUM-u, branilac je pitao "Zar nije logično da će doći ako mu je dijete povrijeđeno?". 

Vratio se na dr. Dizdarevića, "uvaženog, najvećeg, najboljeg", te ponovio da je dr. Kučukalić isključio organski uvjetovanu amneziju, a zatim citirao presudu u kojoj je navedeno da iz nalaza dr. Kučukalića proizilazi da opisane povrede isključuju mogućnost organski uzrokovane amnezije, odnosno nesjećanja za duži period nakon događaja, ali da je moguće da zbog proživljene traume može imati kratkotrajnu psihogenu amneziju zbog koje se ne sjeća pojedinih detalja tragičnog događaja.

- Sud nije mogao izvesti zaključak van razumne sumnje da se mogla sjećati svih detalja događaja i da je namjerno prešutjela - stoji u dijelu prvostepene presude koji je citirao Dragović. 

Advokat Hasan Dupovca Ermin Gačanović kazao je da i on kao kolege ima osjećaj da nisu bili na istom glavnom pretresu. 

On je Apelaciono vijeće upoznao sa činjenicom da su pred prvostepenim vijećem svjedočili svjedoci M2 i M1, te da je na osnovu nezakonitog snimka koji je napravio M2 (policijski službenik koji je snimao razgovore kolega u Jedinici za saobraćajne istrage, op.a.) i ponio sa sobom njegovom branjeniku određen i produžavan pritvor.

- On sam je nezakonito snimao Dupovca, bez naredbe Suda i osim što na tom snimku nema ništa inkriminirajuće, na glavnom pretresu se odustalo od tog snimka - kazao je Gačanović.

Dodao je da je i svjedok M1 objasnio na koji način je od njega tužilac pribavio snimak, "samovoljno i bez naredbe suda", da mu je tužilac rekao da to slobodno preda, da je to sve za dobrobit slučaja i ako ne preda da će mu biti pretresena kuća i rodbina kod koje bi se to moglo nalaziti. 

- Ukoliko se vodimo tom procesnom logikom, tužioci su onda svjesno zloupotrijebili poziciju, a sve kako bi Sud doveli u zabludu - kazao je Gačanović. 

Dodao je da Tužilaštvo u žalbi nije ponudilo nijedan navod zbog čega bi pobijanu presudu trebalo ukinuti, te od Aplacionog vijeća zatražio da žalbu Tužilaštva u cijelosti odbije kao neosnovanu. 

Dupovac: Neistinama su mi uništili život

Dupovac se i sam obratio Sudu kazavši kako "Tužilaštvo nastavlja i pred ovim vijećem grubo iznositi neistine, kojim su mu uništili život".

Kazao je da je nakon svega izgubio vjeru u institucije. Podsjetio je da je tužilac ćato svjedočio pred Sudom i rekao da su tri tužioca i dvoje sudija bili upoznati s izuzimanjem vozila "renault clio" i da u spisu postoje sve te zabilješke. Ponovio je ono što je kazao i u završnim riječima, a to je da je "Zijada Mutapa vidio dvaput u životu - dva dana nakon događa i četiri dana nakon događa, oba puta u prisustvu drugih kolega policajaca". 

- Poslije toga ga nikad nisam ni čuo ni vidio - kazao je Dupovac. 

Podsjetio je i da su svi svjedoci iz policije potvrdili da nije radio ništa neuobičajeno, te da postupajući tužilac nije imao zamjerki na njegov rad.

- Ja samo ponovo mogu, čistog srca i savjesti poručiti da ako sam išta od ovog uradio da se vrati mojoj djeci - kazao je Dupovac.

Advokatica Marsela Bajramović, koja je na današnjem ročištu mijenjala advokata Kadriju Kolića koji brani optuženog Josipa Barića kazala je da u cijelosti ostaje kod navoda koje je Kolić naveo u odgovoru na žalbu, te da podržava sve što su rekli njeni prethodnici. 

Kazala je da nije tačno da nije navedeno u presudi čije iskaze je Vijeće cijenilo, a čije ne, te da je "doslovno navedeno kojim svjedocima je Sud poklonio vjeru, jer citira dijelove njihovih iskaza". 

Također je istaknula da nije tačno ni ono što tužioci navode da je sudski ranije utvrđeno da se saobraćajna nesreća nije dogodila, nego da "sud nije van razumne sumnje mogao utvrditi da se događaj odigrao na način opisan u optužnici". 

I ona se osvrnula na atake na predsjedavajućeg Sudskog vijeća Branka Perića, podsjetivši da je odluku donijelo tročlano Vijeće, jednoglasno. 

Ona je kazala i da su tužioci prvostepenom vijeću predlagali da dr. Dizdarevića, koji nije u BiH, sasluša putem Vibera ili Skypea, a da je poznato da je to jedino moguće posredstvom međunarodne pravne pomoći. 

I ona je od Vijeća zatražila da se žalba odbije kao neosnovana. 

Advokat Muamera Ožegovića Edin Šećerbegović je samo kratko kazao da ostaje pri pisanom odgovoru na žalbu, dok je njegov branjenik kazao da vještaci nisu eksplicitno naveli da je snimak namjerno obrisan, već da su naveli da je uzrok "ljudski faktor", a da je on optužen jer je nekog trebalo optužiti za to.

Nakon ročišta medijima se obratio i punomoćnik porodice memić Ifet Feraget.

Tokom njegovom obraćanja, kako smo već objavili, došlo je do incidenta, tačnije prepirke između Muriza i Arijane Memić i Hasana Dupovca i njegovog advokata Ermina Gačanovića, a što možete pogledati u videu ispod.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga