open-navfaktor-logo
search
Agencija za bankarstvo
Banke u Federaciji BiH u 2019. godini iskazale dobit 273,9 miliona maraka
Sve banke u Federaciji BiH, osim ProCredit banke Sarajevo, iskazale su dobit u poslovanju.
22.04.2020. u 11:42
get url
text

Banke u Federaciji BiH u 2019. godini iskazale su dobit u iznosu od 273,9 miliona KM, što je za 17,7 miliona KM ili 6,9% više u odnosu na isti period 2018. godine, pokazuje izvještaj Agencije za bankarstvo FBiH.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2019. godine iznosi 24,2 milijarde KM i za 2,1 milijardu KM ili 9,6% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 31.12.2019. godine bio je 3,1 milijardu KM, što je za 160,3 miliona KM ili 5,4% više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i povećan je za 211,3 miliona KM ili 8,5% u odnosu na kraj 2018. godine.

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 31.12.2019. godine iznosi 17,9% i za 0,4 procentna poena veća je u odnosu na kraj 2018. godine, odnosno za 5,9 procentnih poena od zakonom propisanog minimuma od 12%.

Na nivou bankarskog sektora FBiH, i ostale stope kapitala (stopa redovnog osnovnog kapitala i osnovnog kapitala) su veće u odnosu na propisane minimume.

Stopa finansijske poluge (odnos osnovnog kapitala i ukupne izloženosti banke) na nivou bankarskog sektora FBiH na dan 31.12.2019. godine iznosi 10,5% i veća je za 0,4 procentna poena u odnosu na kraj 2018. godine, odnosno za 4,5 procentnih poena od regulatorno propisanog minimuma od 6%.

Rizična aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2019. godine iznosi 19,6 milijardi KM i za 1,1 milijardu KM ili 6,1% veća je u odnosu na kraj 2018. godine. Nekvalitetna aktiva banaka iznosi 1,3 milijarde KM i smanjena je za 5,2% ili 69 miliona KM u odnosu na kraj 2018. godine.

Krediti, sa učešćem od 62,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 895,1 milion KM ili 6,2%, tako da na dan 31.12.2019. godine iznose 15,2 milijarde KM. Rast kredita sa 31.12.2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, javnim preduzećima, bankarskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, a smanjeno je kreditiranje vladinih institucija i ostalih sektora.

Krediti odobreni pravnim licima ostvarili su rast za 348,8 miliona KM ili 4,7%, tako da na dan 31.12.2019. godine iznose 7,8 milijardi KM, dok krediti dati stanovništvu, u istom periodu, imaju rast za iznos od 546,3 miliona KM ili 8% i krajem poršle godine ukupno su iznosili 7,4 milijarde KM.

Učešće NPL-a je smanjeno sa 8,5% na 7,6%, kao rezultat kreditnog rasta, aktivnosti na naplati i izvršenog otpisa.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.12.2019. godine iznose 1,5 milijardi KM, sa učešćem u aktivi od 6% i povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 11,6%.

Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka dostigli su iznos od 19,4 milijarde KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,8 milijardi KM ili 10,3%, sa učešćem od 80,2% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 769,3 miliona KM ili 8,7% i iznose 9,6 milijardi KM.

- Posmatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je zadovoljavajuća likvidnost bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2019. godine, navode iz Agencije za bankarstvo FBiH

U FBiH na dan 31.12.2019. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 533 organizaciona dijela, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.659 lica.

Neto dobit banaka u FBiH u 2019. (- 000 KM )

1. UNICREDIT BANK DD MOSTAR - 101.071
2. RAIFFEISEN BANK DD BiH SARAJEVO - 56.901
3. INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH SARAJEVO - 33.923
4. SPARKASSE BANK DD BiH SARAJEVO - 23.486
5. NLB BANKA DD SARAJEVO - 18.554
6. BBI DD SARAJEVO - 11.764
7. SBERBANK BH DD SARAJEVO - 10.268
8. ADDIKO BANK DD SARAJEVO - 7.290
9. ASA BANKA DD SARAJEVO - 5.750
10. PBS DD SARAJEVO - 3.456
11. KIB DD V. KLADUŠA - 1.451
12. ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO - 1.216
13. UNION BANKA DD SARAJEVO - 234
14. VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO - 84
15. PROCREDIT BANK DD SARAJEVO -1.559
            UKUPNO 273.889

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.