open-navfaktor-logo
search
Tužilaštvo RS
Detalji odluke o neprovođenju istrage protiv pripadnika MUP-a RS-a u slučaju Dragičević
Predmet je formiran po službenoj dužnosti na osnovu napisa i tvrdnji objavljenih u tekstovima na blogu "Sa druge strane" Slobodana Vaskovića, iako u formalnom smislu tužilaštvu nije neposredno podnesena prijava, rečeno je iz Tužilaštva
23.11.2018. u 16:59
get url
text

Tužilaštvo RS saopćilo je danas da je formiralo krivični predmet, a u okviru kojeg su obavljene detaljne analize i saslušani svjedoci u vezi svih do sada iznesenih tvrdnji o smrti Davida Dragičevića, kao i navodne umiješanosti visokih funkcionera MUP-a RS u ovo ubistvo.

- Ovaj krivični predmet tužilaštvo je fomiralo po službenoj dužnosti na osnovu napisa i tvrdnji objavljenih u tekstovima na blogu "Sa druge strane" Slobodana Vaskovića, iako u formalnom smislu tužilaštvu nije neposredno podnesena prijava – rečeno je u današnjem saopćenju iz Tužilaštva RS.

Tužioci se detaljno analizirali svaki Vaskovićev objavljeni tekst, te obrazložili sve do sada iznesene tvrdnje ali i brojne dokaze, koji su prikupljeni u ovom predmetu.

Tako se pristupilo i navodima da je Dragičević u noći nestanka 17. na 18. marta ove godine "namamljen" iza banjalučke Tehničke škole, gdje ga je navodno napalo petnaestak nasilnika "koje je predvodio Dubravko Kremenović, a po naredbi Darka Ilića", zatim da je pretučeni Dragičević policijskim vozilom odvezen u prostorije MUP-a RS gdje je započeto njegovo mučenje.
Analizane su i tvrdnje da je David Dragičević nakon toga zadavljen, odnosno ugušen, kao i da je to uradio lično inspektor Kremenović ili, kako je navedeno, neko od njegovih i Ilićevih "ubica".

- Ovo tužilaštvo je sa posebnom pažnjom cijenilo nalaze i mišljenja izvršenih obdukcija odnosno specijalista sudske medicine koji se odnose na utvrđivanje vremena smrti, uzroka, postojanje povreda na tijelu nastradalog, njihovu lokaciju i težinu, mehanizam njihovog nastanka te pitanje uzročno-posljedične veze povreda na tijelu sa smrću Davida Dragičevića – istaknuto je.

Nalazi obdukcije

Još jednom su naglašeni detalji iz obdukcija koju su radili Željko Karan u Zavodu za sudsku medicinu u Banjoj Luci, kao i Ivica Milosavljević iz Beograda, a detaljno su po prvi put izneseni i nalazi i mišljenja vještaka Davora Majera, Marije Baković i Gere Bubala, specijalista sudske medicine i vještaka Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Njima je, naredbom za vještačenje Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka povjereno sudsko - medicinsko vještačenje uzroka i okolnosti smrti Dragičevića.

- Obdukcijski nalaz, prvenstveno nalaz na plućima, upućuje na utapanje – dodaje se u saopćenju iz Tužilaštva.

Iz ovog tužilaštva iznesen je svaki detalj o vrsti i nastanku povreda koje su utvrdili vještaci i stručnjaci iz Zagreba.

- S obzirom na stanje tijela prilikom pronalaska i na obdukciji, kako je opisano u dokumentaciji i vidljivo na fotografijama, uzimajući u obzir i tadašnje meteorološke uslove, zaključuje se da je posmortalni interval, odnosno vrijeme proteklo od smrti do pronalaska tijela, iznosio najmanje tri dana. Međutim, gornju granicu intervala nije moguće argumentovano odrediti. Prema tome, zaključuju vještaci, dospijevanje tijela u vodu i nastupi smrti mogli su se dogoditi u kritičnoj noći nestanka. Dva činioca su, prema mišljenju vještaka, u konkretnom slučaju mogla uticati na stanje svijesti Davida Dragičevića - utvrđena koncentracija alkohola u krvi i eventualni poremećaj stanja svijesti usljed ozljeda glave, a ovo bi značilo da se moglo raditi i o tzv. sekundarnom utapanju. Opisane povrede na tijelu i konstatovane u nalazu pokazuju vitalnu reakciju odnosno nastale su zaživotno, a nakon smrti nastala su tzv. postmortalna oštećenja na bradi, na hrptovima obje šake i na oba koljena. Sve ozljede pojedinačno i u svojoj ukupnosti predstavljaju lake telesne povrede – objašnjava se.

Dalje se ističe da su sve navedene povrede i njihove lokalizacije na tijelu upućuju da suone mogle nastati padom tijela niz teren vidljiv na fotodokumentaciji.

- Naime, radi se o stijenkama korita rijeke koje formiraju strmu kosinu. Pad osobe niz takvu kosinu očekivano je praćen kotrljanjem, klizanjem i udarima izbočenih dijelova
tijela, a to su čelo, jagodice, nos, bok, koljena, o podlogu, a na samom kraju tijelo dolazi u kontakt sa dnom korita rijeke što može dovesti do dodatnog povređivanja – navedeno je.

Vještaci pritom ne isključuju mogućnost da su neke od povreda nastale drugim mehanizmom, odnosno udarcem nekog tupog tvrdog sredstva, i ova mogućnost se prevashodno odnosi na krvni podljev usana i pregorja usne šupljine, kao i krvne podljeve na hrptu desne šake i lijevoj podlaktici.

- Ove povrede su dakle mogle nastati i udarcima, naprimjer stisnutom šakom. Za nastanak svake od ovih povreda bio bi potreban jedan udarac zadan silom slabog intenziteta pri čemu bi oštećeni, osobi koja zadaje udarce, bio okrenut sučelice ili uz neki bočni otklon od tog položaja, a pritom bi mogao biti u uspravnom, ležećem ili nekom drugom položaju – stoji u tužilačkom spisu.

Analizirajući sve povrede u cjelini vještaci zaključuju da je mehanizmom pada niz kosinu korita rijeke moguće objasniti nastanak svih povreda, ali dopuštaju i mogućnost da bi jedan dio povreda nastao usljed direktnog udarca u nekom drugom događaju koji se odvio prije pada.

- Nijedna od utvrđenih povreda nije mogla uzrokovati smrt niti je predstavljala bilo kakav rizik za smrtni ishod, kako pojedinačno tako i skupno. Činilac koji je mogao doprinijeti utapanju odnosno povećati vjerovatnost takvog scenarija je mogući poremećaj stanja svijesti usljed alkoholisanosti i/ili zadobijenih povreda glave. Za očekivati je da koncentracija alkohola u krvi, kakva je utvrđena analizom kod pokojnog, umanji mogućnost smislenog i svrsishodnog reagovanja u neočekivanoj situaciji kakva je i pad u vodu – istakli su vještaci.

Vještaci također zaključuju da su, obdukcija u Banjoj Luci i reobdukcija u Beogradu,"sadržajem i opsegom izvedene korektno prema pravilima sudsko - medicinske struke" i ne navode propuste koji bi imali za posljedicu onemogućavanje ili otežavanje davanja odgovora na postavljena pitanja.

- Vještaci su mišljenja da ne postoje daljnji postupci unutar sudsko - medicinske struke čije bi provođenje omogućilo preciznije razjašnjenje okolnosti smrti – dodaje se.

Vještaci saglasni oko uzroka smrti

Vještaci su u potpunosti saglasni u vezi uzroka smrti Davida Dragičevića, lokacije, prirode i težine tjelesnih povreda na Davidovom tijelu, mehanizma njihovog nastanka i zaključka da su sve opisane povrede, "pojedinačno i skupno lake telesne povrede kao i da se opisane tjelesne povrede ne mogu dovesti u vezu sa smrtnom posljedicom". Vještaci su također saglasni u pogledu toga da je leš u vodi prije njegovog pronalaska, a nakon nastupanja smrti usljed utopljenja, mogao provesti najmanje šest dana, što na osnovu nalaza izvršenih vještačenja upućuje na zaključak da je do smrti Davida Dragičevića i dospijevanja u vodu moglo da dođe u noći nestanka ovog lica.

- Ovakvi nalazi izvršenih obdukcija upućuju na zaključak da nema dokaza u prilog Osnova sumnje da je nastradali David Dragičević prije nastupanja smrti brutalno fizički premlaćivan, mučen, silovan, na način kako je to opisano u objavljenim tekstovima na blogu te da su te tvrdnje proizvod konstrukcija i proizvoljnosti – navode tužioci u današnjem saopćenju.

Tužilaštvo RS je sa posebnom pažnjom cijenilo navode zapisnika o uviđaju Policijske uprave Banja Luka sačinjenog 24. marta 2018. godine sa mjesta pronalaska mrtvog tijela Davida Dragičevića u neposrednoj blizini ušća Crkvene u Vrbas kao i fotodokumentaciju sačinjenu prilikom vršenja uviđaja.

- Na osnovu uvida u ove materijalne dokaze utvrđuje se da na licu mjesta nema tragova koji bi upućivali na zaključak da je Dragičević dovezen autom ili donesen mrtav i ostavljen na toj lokaciji. Nije konstatovano prisustvo tragova automobilskih guma ili tragova nekog drugog prevoznog sredstva niti tragovi obuće koji bi upućivali na mogućnost da je mrtav dovezen ili donesen i ostavljen na toj lokaciji – objasnili su iz Tužilaštva.

Osim nedostatka dokaza, iz tužilaštva objašnjavaju da ovakav scenario "nije ni logičan".

- Navodi da je Dragičević dovezen, odnosno donesen i ostavljen na toj lokaciji, nemaju ni logičko uporište. Nije logično da učinioci krivičnog djela ubistva, leša žele da se riješe na taj način što će ga u vozilu transportovati praktično kroz centar grada i ostaviti na obali rijeke na mjestu koje je vidljivo iz stambenih objekata koji se nalaze sa obje strane rijeke, rizikujući da budu primijećeni i da ostave tragove – dodaje se.

Izjave svjedoka

Sa posebnom pažnjom analizrana je i izjava svjedoka o navodnoj tuči kod banjalučke Tehničke škole. U tužilaštvu su uporediti izjave samo jednog svjedoka, Jovanke Bošnjak, koja je prvo dala izjavu policiji 21. marta ove godine o onome šta je vidjela i čula kritične večeri Davivodog nestanka, a zatim je izjavu dala i 17. aprila pred Okružnim javnim tužilaštvom Banja Luka. Tužioci su detaljno prepričali obje izjave, te zaključili sljedeće:

- I pored određenih kontradiktornosti u izjavama ovog svjedoka, koje nisu bez značaja, jer svjedok u prvoj izjavi govori o desetak ljudi koji su tukli mladića koji je ležao na asfaltu, a u drugoj izjavi govori o dva ili tri mladića koji su šutirali momka na zemlji, dok ih druga dvojica iz te grupe nisu odvojila od njega, tužilaštvo je ipak sa dužnom pažnjom analiziralo iskaz dovodeći ga u vezu sa drugim dokazima u predmetu. Naime, ono u čemu je svjedok kategoričan je tvrdnja da se ovaj događaj koji opisuje mogao desiti između 2.15. i 2.30 sati i da je u pogledu vremena sigurna jer je pogledala na sat koji inače uvijek nosi na ruci – stoji u tužilačkom spisu.

Nadalje se decidno navodi da je u tom periodu nekoliko nadzornih kamera sa objekata snimilo Davida, a u prilog tome izneseno je i nekoliko izjava svjedoka koji su potvrdili da
su ga u to vrijeme vidjeli na drugim lokacijama.

- Cijeneći sve činjenice ovo tužilaštvo zaključuje da, imajući u vidu sadržaj izjave svjedoka Bošnjak Jovanke i vremenski okvir o kojem se ona izjašnjava, ovaj događaj ni na koji način ne može da se poveže sa nestankom i smrću Davida Dragičevića. Ovo tužilaštvo ne dovodi u pitanje opažanja svjedoka i zaključuje da je moguće da je u navedeno vrijeme zaista vidjela fizički sukob ali, upuštajući se u vrijeme, način na koji se sukob okončava i mjesto gdje se učesnici dalje upućuju, ovo tužilaštvo nalazi da ne postoje osnovi sumnje, niti bilo šta drugo upućuje na zaključak, da je u opisanom fizičkom sukobu učestvovao Dragičević – objašnjava se iz Tužilaštva RS.

Ovo tužilaštvo je u svojstvu svjedoka saslušalo i Želimira Lepira, glavnog okružnog javnog tužioca Banja Luka, Dalibora Vreću, postupajućeg tužioca u ovom predmetu i Sinišu Кostreševića, načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a RS.

- Svjedok Lepir navodi da u dosadašnjem toku istrage u ovom krivičnom predmetu tužilaštvo nije došlo u posjed nijednog dokaza, nijedne relevantne informacije pa čak ni indicije, da je Darko Ilić, Dubravko Кremenović ili bilo koji drugi pripadnik MUP-a RS, učestvovao ili bi se mogao dovesti u vezu sa organizacijom, naređivanjem ubistva, lišavanjem života ili prikrivanjem dokaza u vezi sa smrću Davida Dragičevića – stoji u tužilačkom spisu.

Isto je potvrdio i tužilac Dalibor Vrećo, kao i Siniša Kostrešević.

Osim toga, tužioci su saslušali i Ilića, kao i Kremenovića.

Ilić je detaljno ispričao sve što je radio od trenutka kada je obaviješten da je pronađeno beživotno tijelo Dragičevića, a o čemu je i ranije govorio na javnom saslušanju pred Anketnim odborom NSRS.

Kada je u pitanju saslušanje Kremenovića, on je kazao tužiocima da nema nikakve veze sa nestankom, niti smrću Dragičevića. Također, naveo je da je njegova lična bezbjednost kao i bezbjednost njegove porodice ugrožena jer ga je Slobodan Vasković na svom blogu lažno optužio da je počinilac ubistva, ističući da nikakve veze nema sa nestankom i smrću Dragičevića te da su sva njegova saznanja u vezi kritičnih događaja povezana sa službenim radnjama koje je preduzimao u ovom predmetu.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.