open-navfaktor-logo
search
Ima li sukoba interesa
Firma članice NS-a je dobavljač goriva Aerodromu Sarajevo, a Vlada FBiH je njenog uposlenika imenovala u NO tog aerodroma
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici koja je održana 21. septembra u Nadzorni odbor Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo imenovala je i Adila Halilovića.
26.09.2023. u 11:56
get url
text

Postavlja se pitanje da li njegovo imenovanje predstavlja direktan sukob interesa jer Halilović radi u firmi Eol Petrol, a koja odranije ima ugovor sa Međunarodnim aerodromom Sarajevo i tiče se snabdijevanja aviona gorivom i mazivom. Kompanija Eol Petrol se 14. jula 2023. godine plaćenim oglašavanjem u sarajevskim medijima pohvalila da je svečano potpisala ugovor o poslovnoj saradnji sa Međunarodnim aerodromom Sarajevo. Eol Petrol je postao dobavljač aviogoriva na najvećem aerodromu u Bosni i Hercegovini.

Vlasnica firme Eol Petrol je Indira Pašović, članica Naše stranke.

Halilovića smo upitali da li njegovo imenovanje u Nadzorni odbor JP Međunarodni aerodrom Sarajevo predstavlja sukob interesa.

- Dana 21. septembra 2023. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, data je prethodna saglasnost za privremeno imenovanje i mene za jednog od vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo najduže do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure. Dakle, tek je data prethodna saglasnost Vlade FBiH za privremeno imenovanje mene i drugih kandidata kao vršioca dužnosti na navedene funkcije.

Dalje, u vezi sa mojim statusom u društvu Eol Petrol d.o.o. Sarajevo, ističem da je moj status u ovom društvu reguliran ugovorom o radu i da je moj kapacitet i status u ovoj kompaniji - radnik, te da ne obnašam bilo kakvu direktorsku funkciju koja bi odgovarala ovlaštenjima zastupnika društva. Navedeno možete lako provjeriti uvidom u javno dostupni izvod iz sudskog registra za gornje društvo, a koji jasno potvrđuje koje su osobe direktori, odnosno prokuristi i kao takvi se isključivo ove osobe mogu smatrati ovlaštenim iz člana 3 Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH - kaže nam Halilović. 

Ukazuje kako sistematizacija radnih mjesta unutar kompanije ne može utjecati na pitanje ovlaštenih lica i zastupnika društva.

- Tako da je moj status u kompaniji izjednačen sa statusom bilo kojeg drugog radnika u ovoj kompaniji. Posebno ističem da nespojivost funkcija i sukob interesa koji ste istakli, na osnovu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH mogući su isključivo za zastupnike (direktore ili prokuriste) društva, a ne i za radnike koji ne zastupaju društvo i shodno tome ne mogu preuzimati bilo kakva prava i obaveze.

Svaka drugačija interpretacija je neosnovana i praktično bi značila da niti jedan od radnika gore desetaka društava koji su u ugovornom odnosu sa JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo ne bi mogao biti imenovan u organe JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Takva interpretacija ne samo da je neosnovana, već bi i predstavljala diskriminaciju.

Stoga zaključujem da ne mogu biti smatran ovlaštenim licem u društvu Eol Petrol d.o.o. Sarajevo i da shodno tome ne postoji nikakav osnov za raspravu o nespojivosti funkcija. Ovaj stav potvrđuje i relevantna odredba člana 4 navedenog Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH na koju vas ovim putem upućujem - navodi Halilović. 

Objašnjava kako je Eol Petrol u 2023. godini stupio u ugovorni odnos sa JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo. 

- Na taj način je omogućilo liberalizaciju tržišta snabdijevanjem naftnim derivatim na ovom međunarodnom aerodromu, a koje tržište je do sada bilo pod monopolskom kontrolom. 

Apsolutno podržavam svaku raspravu o pitanju sukoba interesa i nespojivosti funkcija, ali podsjećam da takve rasprave moraju biti pravno osnovane, jer u protivnom mogu predstavljati diskriminaciju i povredu prava pojedinca - rekao je Halilović. 

U Statutu JP Međunarodni aerodrom Sarajevo stoji da su predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima vlasnika udjela i Društva i ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti Društva bez obavještenja i saglasnosti drugih članova Nadzornog odbora.

- Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos, u kojem slučaju predsjednik ili član Nadzornog odbora ne može odlučivati o pitanjima koja se tiču odnosa društva i drugih pravnih lica u kojima ima direktni ili indirektni finansijski interes - navodi se u Statutu u članu 35. 

Ime Adila Halilovića donedavno je bilo navedeno na web stranici firme Eol Petrol i uz njega je stajala funkcija - komercijalni direktor.

Odnedavno Halilovićevo ime je uklonjeno iz kontakata na stranici kompanije. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.