open-navfaktor-logo
search
Vijeće ministara BiH
Javni dug BiH u 2019. povećan za 93,7 miliona i iznosio 11,2 milijardi KM
Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na kraju 2019. godine.
28.05.2020. u 21:07
get url
text
Novac marke
Novac marke

Javni dug Bosne i Hercegovine na kraju 2019. godine iznosio je 11 milijardi i 200,33 miliona KM, od čega je spoljni dug 8 milijardi i 38,87 miliona KM ili 72,67%, a unutrašnji dug 3 milijarde i 61,46 miliona KM ili 27,33%. U odnosu na kraj 2018. godine javni dug se povećao za 93,69 miliona KM ili 0,84 %, s tim da se spoljni dug smanjio za 66,04 miliona KM ili 0,80%, dok se unutrašnji dug povećao za 159,73 miliona KM ili 5,50%.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,8%, Republika Srpska sa 48,08%, institucije BiH sa 0,62% i Distrikt Brčko sa 0,5%.

Učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2019. godini iznosilo je 31,69%.
Kada se posmatra struktura spoljnog duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 34%, Evropska investiciona banka sa 24,47%, Pariški klub kreditora sa 7,39%, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,59%, Međunarodni monetarni fond sa 3,77%, a što predstavlja 76,23% ukupnog spoljnog duga.

Vijeće ministara danas je upoznato i s Analizom održivosti javnog duga BiH za period 2019-2023. godine. Istaknuto je da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom na osnovu osnovnog scenarija za 2023. godinu, sa realnim rastom od 3,8%, inflacijom od 1,3%, primarnim bilansom od 2,4% BDP-a i efektivnom kamatnom stopom od 2,4%.

U analizi se dodaje da su osnovni rizici, prije svega, u javnom dugu koji drže nerezidenti, zatim u dugu u stranim valutama i potrebama za spoljnim finansiranjem.

Vijeće ministara usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prošloj godini iznosili su 1.013.042.815 KM i za 5% su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 884.965.637 KM i izvršeni su u manjem iznosu za oko 76,2 miliona KM ili 8% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje se prevashodno odnosi na kapitalne izdatke i tekuće grantove te transfere zbog privremenog finansiranja institucija BiH u prošloj godini.

Sve dospjele obaveze po osnovu spoljnog duga u 2019. godini izmirene su pravovremeno u iznosu 793,69 miliona KM. Na otplatu glavnice odnosi se 663,68 miliona KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 130,01 miliona KM.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.