open-navfaktor-logo
search
Ima i gubitaša
Pad dobiti bankarskog sektora FBiH od 41,9 posto
Bankarski sektor u Federaciji BiH, koji broji 15 banaka, sa 30. junom 2020. godine, ostvario je pozitivan finansijski rezultat od 105,5 miliona KM, koji je za 41,9 posto manji od iskazanog u istom periodu 2019. godine.
25.09.2020. u 09:36
get url
text

Jedna banka je iskazala gubitak u poslovanju u prvoj polovini 2020. godine, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

- U prvih šest mjeseci 2020. godine zabilježeni su efekti prve primjene Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, koji su usmjereni na jačanje kvaliteta upravljanja rizicima i standardizaciju upravljanja kreditnim rizikom u skladu sa MSFI 9. S tim u vezi evidentno je smanjenje bilansne izloženosti bankarskog sektora FBiH i povećanje stope
pokrivenosti ECL-a (očekivni kreditni gubici). Takođe, evidentirani su i prvi efekti uticaja pandemije kroz smanjenje kreditne aktivnosti banaka i kreditnog portfolija koji je obuhvaćen moratorijem ili nekom od posebnih mjera, koji na dan 30.06.2020. godine čini 18,6% ukupnog kreditnog portfolija. Uprkos neizvjesnosti posljedica pandemije, na osnovu iskazanih osnovnih pokazatelja poslovanja sa 30.06.2020. godine, može se zaključiti da je bankarski sektor FBiH stabilan, što je osigurano visokim nivoom likvidnosti i kapitala, te visokom pokrivenošću NPL-a ispravkama vrijednosti, navode iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 30. junom 2020. godine iznosi 23,5 milijardi KM i za 692,7 miliona KM ili 2,9% je manja u odnosu na 31.12.2019. godine.

Pad bilansne sume u odnosu na kraj 2019. godine bio je 602,4 miliona KM ili 2,4%, a uzrokovan je smanjenjem novčanih sredstava i izvršenim knjigovodstvenim otpisom u skladu sa novim regulatornim okvirom.

U istom periodu zabilježen je rast vanbilansnih stavki za 159,4 miliona KM ili 4,5%, koji je najvećim dijelom posljedica rasta na poziciji neopozivo odobrenih, a neiskorištenih kredita kod jedne banke.

Na dan 30.06.2020. godine krediti iznose 15,2 milijarde KM i ostvarili su smanjenje od 30,2 miliona KM ili 0,2% u odnosu na kraj 2019. godine.

Krediti odobreni stanovništvu, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,1%, ostvarili su smanjenje od 1,4% i iznose 7,3 milijarde KM. Krediti odobreni pravnim licima, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,9%, ostvarili su rast od 0,9% i iznose 7,9 milijardi KM.

Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima, na NPL se odnosi 647,6 miliona KM ili 8,2%, što je za 1,6 procentnih poena manje nego na kraju 2019. godine.

Novčana sredstva iznose sedam milijardi KM ili 29,6% ukupne aktive i manja su za 684,4 miliona KM ili 9% u odnosu na kraj 2019. godine, kao rezultat smanjenja depozita.

Depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, smanjeni su za 71,9 miliona KM ili 0,8% i iznose 9,5 milijardi KM.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 30.06.2020. godine iznose 1,6 milijardi KM, sa učešćem u aktivi od 6,9% i povećana su u odnosu na kraj 2019. godine za 158 miliona KM ili 10,9%.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.