Federalna ministrica finansija Jelka Milićević je kazala da će nova vlada, bez obzira kada bude imenovana, imat će mnogo bolje preduvjete za rad nego što je imala postojeća. Kako ističe, puno se uradilo na zakonima koji reguliraju finansijsko upravljanje, kontrolu i nadzor nad javnim sredstvima. Zatim, poboljšanju kreditne sposobnosti vezano za velike investicijske projekte, a postoji i tendencija rasta prihoda za što se vezuje i povećanje broja zaposlenih.

- Mi smo na dan 30. april ove godine imali ukupno zaposlenih 531.492. Federacija nikada nije imala toliki broj radnika. Republika Bosna i Hercegovina je 1991. godine imala 631 hiljadu uposlenih, a Federacija sama danas ima 84 posto od tog broja – naglašava Milićević.

Govoreći o novoj Reformskoj agendi, federalna ministrica finansija kaže da su do sada održana tri pripremna sastanka u vrlo širokom krugu sudionika.

- Reformska agenda traži jasno opredjeljenje svih političkih činilaca u BiH i svih nivoa vlasti. Taj dio smo, rekla bih, zajednički definirali i sljedeći korak je da se formira vlast na nivou BiH i u Federaciji, a tada će se moći pristupiti detaljnom definiranju Reformske agende, izrade akcijskih planova i preuzimanja obaveza po tim akcijskim planovima – izjavila je za Fenu Milićević.