Prema Pravilniku o PDV prijavama koje su objavljene u Službenom glasniku 47 od 19. jula 2022. godine bila je predviđena obaveza podnošenja prijava upotrebom kvalifikovane digitalne potvrde za velike porezne obveznike od 1. januara 2023. godine, a od 1. januara 2024. godine i na sve ostale poreske obveznike.

UIO BiH obavijestila je da je rok za početak podnošenja prijava po novom sistemu produžen na porezno razdoblje koje počinje sa junom 2023. godine.