Danas je u sjedištu Porezne uprave FBiH u Sarajevu potpisan Protokol o međusobnoj saradnji PUFBiH i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Protokol su potpisali Šerif Isović, v. d. direktora PUFBiH, i Mujo Koričić komesar UP MUP-a USK. Protokol je prema Isovićevim riječima finalizacija jedne jako dobre i efektne saradnje ovih institucija, koja je obilježila protekli period, i koja će zasigurno rezultirati još boljim rezultatima i pozitivnim efektima, prvenstveno kada je u pitanje zakonito poslovanje privrednih subjekata i suzbijanje rada nacrno.

Isović je čestitao policiji USK na odličnim rezultatima koje postiže u svom radu, te ukazao na značaj pomoći i podrške koju policijski službenici pružaju inspektorima Porezne uprave Federacije BiH prilikom rada i vršenja kontrola na terenu.

Koričić je kazao da će Uprava policije u svakom trenutku pružiti podršku PUBiH u njenim aktivnostima i akcijama koje će se zajednički poduzimati u narednom periodu u okvirima utvrđenih nadležnosti. Ovom prilikom istaknuti su najznačajniji segmenti postupanja i aktivnosti koje su planirane Protokolom, kao i efekti koji se žele postići ovakvim zajedničkim djelovanjem.

Porezna uprava Federacije BiH naglašava da su do sada Protokoli o međusobnoj saradnji potpisani sa Upravom policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, Posavskog i Zapadno-hercegovačkog.

U pripremi je potpisivanje Protokola i sa Upravama policije ostalih Ministarstva unutrašnjih poslova kantona.