Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, razmatrati Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Jedna od novina odnosi se na smanjenje sa 70 na 30 posto sredstava ostvarenih prodajom stanova koje su općine obavezne doznačavati kantonalnim fondovima za izgradnju stanova za članove obitelji šehida i poginulih branitelja, ratne vojne invalide, demobilisane branioce i prognane osobe.

Na dnevnom redu je i Prijedlog uredbe o provođenju postupka digitalizacije zbirki isprava registra poslovnih subjekata, koja utvrđuje jedinstvenu proceduru za provođenje postupka digitalizacije ovih zbirki u registarskim sudovima u Federaciji BiH.

Vlada će se izjasniti i o utvrđivanju liste korisnika i raspodjele dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, s ciljem finansiranja 19 programa i projekata iz oblasti promoviranja tehničke kulture.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na dnevnom redu je i prijedlog o odobravanju sredstava za uplatu doprinosa i omogućavanje penzionisanja zaposlenika osam privrednih društava.

Pred članovima Federalne vlade je inicijativa da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta IX transverzala - poddionica III (Rondo - Ulica Safeta Zajke, zajedno sa vezom IX transverzale s LOT-om 2C Sarajevske obilaznice).

Bit će razmatrana i informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u Aluminiju d.d. Mostar.