Subvencioniranu cijenu prirodnog gasa imat će sljedeće tarifne katagorije kupaca, i to: domaćinstva, velika privreda, mala privreda i KJKP Toplane Sarajevo. Vlada je na ovoj sjednici ovlastila ministricu komunalne privrede i infrastrukture Nihadu Glamoč da potpiše ovaj sporazum sa predstavnikom KJKP Sarajevogas.

Naglašeno je i kako su finansijska sredstva osigurana u Budžetu KS za ovu godinu na poziciji Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture. Ovim zaključkom Vlada KS nastavlja subvencioniranje dijela cijene gasa sa prosječnim umanjenjem iznosa za sve kategorije od 12,7 posto.

Na ovaj način potrošači u Kantonu Sarajevo plaćat će cijenu za potrošeni gas koja je bila 30. aprila 2019. godine, odnosno prije poskupljenja ovog energenta, saopćio je Press KS.