Općinski sud u Bugojnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva u Travniku protiv advokatice Emine Begić iz Bugojna zbog produženih krivičnih djela zloupotrebe povjerenja, krivotvorenja isprave, te zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja.

Istom optužnicom obuhvaćeni su i njen brat Adnan Hozić i općinski službenik Ibrahim Mašić, koji se terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, a Mašić i za krivotvorenje isprave, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva u Travniku.

Prema navodima iz optužnice, advokatica Begić je u toku 2016. i 2017. godine, u svojstvu punomoćnika H. M., H. M., A. M. i malodobne osobe J. M., u namjeri da sebi pribavi nezakonitu imovinsku korist, zloupotrijebila ovlaštenja koja su joj oni dali punomoćima, te ih oštetila za iznos veći od milion maraka.

Krivotvoreni dokumenti, izmišljeni tenderi...

To je učinila tako što je po zaključenju ugovora o kupoprodaji njihovih nekretnina sa kupcem "Steelmin Limited" sa sjedištem u Londonu, kojim je ugovoreno da će kupac kupoprodajnu cijenu od 2.200.000 KM uplatiti na povjerenički račun notara otvoren kod Vakufske banke u Jajcu, dala pismene instrukcije kupcu da izvrši uplatu dijela kupoprodajne cijene na njen račun.

- Potom je sačinila krivotvoreni dokument na kojem je lažno navedeno da je sačinjen od notara sa uputom kupcu nekretnina za plaćanje dijela kupoprodajne cijene na ime H. M., H. M., A. M. i mldb. J. M, na kojem je usmjerila kupca da i na njen račun kod Raiffeisen banke uplati iznos od 217.586,50 KM. "STEELMIN LIMITED" je kao kupac, po njenim uputama, na račune "advokat Emina Begić" kod Vakufske banke i Raiffeisen banke uplatio ukupan iznos od 1.580.808,20 KM. Ona je od toga oštećenima isplatila samo iznos od 310.000 KM, a preostali dio novca od 1.270.808,20 KM, koristeći ga u svoje razne lične svrhe, prisvojila i za taj iznos sebi pribavila protupravnu imovinsku korist, a oštetila oštećene H. M., H. M., A. M. i mldb. J. M. - navedeno je u optužnici.

Drugom tačkom optužnice, Begić se tereti da je prevarila E. K. koji ju je ovlastio da ga zastupa kao kupca radi kupovine kuće u Bugojnu i predao joj 9.000 KM kao polog. Taj polog je ona trebala položiti sudu radi učestvovanja u javnoj prodaji kuće.

- Iako oštećenog nije prijavila kao kupca nekretnine u postupcima koji su vođeni kod Općinskog suda Bugojno, neutvrđenog dana u periodu juli/august 2016. godine oštećenog E. K. dovela je u zabludu da je on "prošao" na tenderu i navela ga da joj na ime kupoprodajne cijene preda novac u iznosu od 74.000 KM, a  05.09.2016. godine joj je predao i 1.000 KM na ime troškova zastupanja - navodi se dalje u optužnici.

Kada je oštećeni E. K. nakon više kontakata sa njom zatražio dokaz da je on kupac kuće, ona je pribavila i u svom uredu držala krivotvoreni zaključak Općinskog suda u Bugojnu kao javnu ispravu, u kojem je unesen lažan navod da je K. E. kao kupac nekretnine uplatio 80.000 KM i da treba uplatiti dodatnih 10.000 KM.

- Potom je, nakon traženja oštećenog da dobije informacije o kupovini, sačinila a potom mu predala krivotvoreni zaključak Općinskog suda u Bugojnu u kojem je lažno navedeno da je K. E. na ime kupovine nekretnina uplatio cjelokupni iznos kupoprodajne cijene na transakcijski račun Općinskog suda Bugojno u iznosu od 90.000, iako je znala da u tom predmetu Općinskog suda Bugojno E. K. nije sudjelovao u postupku kupovine nekretnine, a u kojem predmetu je nekretnina uknjižena na NLB banku kao povjerioca. Na taj način je sebi pribavila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 84.000 KM, a oštetila oštećenog E. K. - precizirano je u optužnici.

Begić se tereti i da je kao advokat u svojstvu punomoćnika oštećene M. Đ. iz Bugojna, brinući se o njenim interesima prilikom prodaje kuće u Bugojnu koja je kod NLB Leasing d.o.o. Sarajevo založena a potom i uknjižena na NLB Leasing d.o.o. Sarajevo, u postupku prodaje kuće u predmetu Općinskog suda Bugojno kupcu LJ. M., i pored činjenice što je znala da je NLB Leasing utvrdio prodajnu cijenu od 100.000 KM, predočila kupcu LJ. M. da je cijena kuće 150.000 KM. Kupcu je rekla da će 50.000 KM biti predato Đ. M. koja bi na taj način riješila svoje stambeno pitanje nakon iseljenja iz kuće. Kada je LJ. M. prihvatio tu cijenu, početkom oktobra 2016. godine predao joj je 50.000 KM, a potom po ugovoru o kupoprodaji ovjeren kod notara u Gornjem Vakufu na račun NLB Leasing uplatio ugovorenu kupoprodajnu cijenu od 100,000 KM. Dobijeni iznos od 50.000 KM ona je prisvojila i na taj način sebi pribavila nezakonitu korist.

Propuštanje ročišta i propalih 10 miliona

Također, neutvrđenog dana u periodu oktobar/novembar 2017. godine, kao punomoćnik tužitelja M. M. u predmetu koji se vodio na Općinskom sudu Sarajevo po tužbi koja je podnesena protiv Registra vrijednosnih papira Federacije BiH Sarajevo radi isplate počinjene štete u iznosu od 10.334.362,50 KM, propustila je pristupiti na ročište za glavnu raspravu 15.11.2016. godine. Zbog toga je sud donio Rješenje kojim se tužba smatra povučenom, nakon čega je nakon isteka roka podnijela prijedlog za povrat u pređašnje stanje, a sud je taj prijedlog odbacio kao neblagovremen. Zbog toga tužitelj, odnosno nasljednici M. M. zbog nastupanja zastare nisu više mogli podnijeti novu tužbu. Zatim je, kako bi prikrila te propuste i oštećenima lažno prikazala da je postupak i dalje u toku, sačinila krivotvoren zapisnik Općinskog suda u Sarajevu u kojem je lažno navedeno da je održano ročište za glavnu raspravu pred tim sudom dana 19.09.2017. godine i da je glavna rasprava odložena za dan 29.11.2017. godine u 12 sati. Nakon toga je tako krivotvoren zapisnik uložila u spis kojeg je, nakon otkazivnja punomoći, predala oštećenoj M. A..

Emina Begić i Adnan Hozić terete se da su zajedno u svojstvu advokata i punomoćnika oštećene A. M., po prethodnom dogovoru i zajedno, u namjeri pribavljanja imovinske koristi, kako bi lažno prikazali da je Emina Begić oštećenoj A. M. predala sav novac koji je od kupca po njenim uputama uplaćen na njene račune po osnovu kupoprodajne cijene i drugih naknada sačinila "izjavu" u koju je unijela lažne navode. U toj lažnoj izjavi oštećena A. M. 23. 10. 2017. godine navodno izjavljuje da joj je Emina Begić predala sav novac koji je dobila po osnovu kupoprodajne cijene.

Zatim je Begić krivotvorila potpis oštećene na izjavi, a potom, iako im je bilo poznato da davatelj izjave mora lično pristupiti radi ovjere potpisa, s namjerom su ona i Adnan Hozić potakli Ibrahima Mašića kao službenu osobu u općini Bugojno na zloupotrebu položaja i ovlasti. To su učinili tako što je Emina Begić dala nalog svojoj pripravnici E. B. da izvrši ovjeru izjave i potpisa oštećene A. M. u općini Bugojno. To je zbog činjenice da se A. M. nije pojavila na šalteru općine, uposlenik općine Bugojno Ibrahim Mašić odbio, nakon čega je po dogovoru Adnan Hozić telefonom stupio u kontakt sa njim i uvjeravao ga da ovjeri tu izjavu.

- Kako je on i dalje odbijao izvršiti ovjeru u razgovor se uključila Emina Begić povišenim tonom uvjeravajući ga da je dužan ovjeriti izjavu, nakon čega je Adnan Hozić sa tom izjavom i punomoći oštećene A. M., koja se odnosi na sasvim drugi pravni posao, došao u prostorije općine Bugojno, nakon čega je uposlenik općine Mašić, pod njihovim pritiskom i nagovorom, protivno zakonu izvršio ovjeru izjave i uveo u upisnik za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa, u kojem je lažno navedeno da je na ovjeru pristupila A. M., a u rubrici pod rednim brojem 4 umjesto oštećene A. M. krivotvoreći njen potpis se potpisao Adnan Hozić. Nakon toga je Mašić Ibrahim na izjavu unio podatke i ovjerio je pečatom općine Bugojno - navedeno je u optužnici.