Agencija je u ovom periodu imala u radu 38 sudskih odluka, i to 22 presude u kojima je krivični postupak okončan i 14 rješenja u kojima je krivični postupak još u toku, te dvije naredbe kojima su privremeno oduzeti predmeti predani Agenciji na čuvanje i upravljanje.

Vrijednost imovine kojom je Agencija upravljala u periodu juli - decembar 2020. godine iznosila je 17.266.341,62 KM, a radi se o oduzetom novcu, dionicama, poslovnim udjelima, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj pumpi, motornim vozilima, raznim mašinama i alatkama i drugom.