Ako bi se realizirala inicijativa Skupštine Kantona Sarajevo da kladionice moraju biti udaljene najmanje 1.000 metara od vjerskih objekata i škola, Skakavac bi mogao postati prava atrakcija, jer bi se jedino tu mogla postaviti kladionica. A koliko su kladionice posjećena mjesta, sigurno bi privukao veliki broj posjetilaca, zaljubljenika u klađenje i prirodne ljepote. Općenito, nenaseljeni dijelovi oko Sarajeva doživjeli bi procvat, jer u Sarajevu kladionicu ne bi bilo moguće postaviti.

Naime, Zakon o igrama na sreću Federacije BiH propisuje da kadionice moraju biti udaljene od škola i vjerskih objekata najmanje 100 metara. Skupštinski zastupnik Sead Milavica predložio je inicijativu, koju je Skupština Kantona Sarajevo i usvojila, da se kladionice odmaknu na kilometar od škola i vjerskih objekata. Lijepa je to inicijativa, samo, bojimo će da će i ostati na tome, jer Skupština nije precizirala kako to realizirati. Možda kroz izmjenu Zakona o igrama na sreću FBiH? Ali pitanje je ko će pokrenuti izmjene Zakona i kada. Dakle, jedna zaista lijepa želja Skupštine, ali bez pokrića.

Ako se upustimo u analizu "šta bi bilo kad bi bilo", odnosno kako bi u praksi izgledala ova inicijativa, onda je zaključak da u Sarajevu više ne bi bilo nijedne kladionice. Naprosto je nemoguće postaviti kladionicu bilo gdje u gradu a da se u krugu od 1.000 metara ne nađu makar jedan vjerski objekt ili makar jedna škola.

Ne morate biti stručnjak, uzmete kartu, linijar i šestar i sve će vam se samo kazati. Ako uzmemo kao primjer džamiju u Podhrastovima, na osnovu promjera karte izračunamo koliko je centimetara jedan kilometar, a zatim šestarom napravimo krug, vidjet ćemo da bi kladionica morala biti postavljena u Ulici Safvet-bega Bašagića (Baščaršija), Ulici Sedrenik mali, odnosno na kraju naselja Sedrenik, Ulici Patriotske lige u naselju Jezero i Čekaluši na Mejtašu, ali bi ih u neposrednoj blizini ovih lokaliteta dočekale nove škole i džamije. Ako nastavite praviti kružnice tako da svaka škola i svaki vjerski objekt budu centar, primijetit ćete da nema ni teorijske šanse da se postavi kladionica u bilo kojem naseljenom dijelu Sarajeva. Ako bi ova inicijativa zaživjela i našla svoje mjesto u Zakonu o igrama na sreću, kladionica u Sarajevu više ne bi bilo.

Uostalom, da se dosljedno poštuje Zakon o igrama na sreću, kojim je propisana minimalna udaljenost kladionice od škola i vjerskih objekata 100 metara, i sad bi bilo vrlo malo prostora za kladionice u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.