Kolegij Skupštine Kantona  danas je sazvao sjednicu na temu najavljenog poskupljenja gasa  od 29,23 posto koju  je odobrila federalna Vlada. Raspravljalo se o održavanju hitne sjednice Skupštine Kantona o ovoj temi, kao i mogućim mjerama ublažavanja neupitnog finansijskog udara na građane i privredu Kantona ukoliko ne dođe do promjene odluke Vlade FBIH. 

Premijer Kantona Edin Forto izvijestio je Kolegij o već poduzetim koracima i kontaktima Vlade KS sa nadležnim u federalnoj Vladi, te najavio za srijedu, 22. maja, održavanje novog sastanaka predstavnika Vlade KS sa federalnim ministrom energetike i preduzećem BH- Gas o temi povećanja cijena gasa.

Kolegij Skupštine je zauzeo stav da će sačekati ishod ovog sastanka, te u zavisnosti od toga, odlučiti o  održavanju hitne sjednice Skupštine Kantona koja bi trebala dati smjernice djelovanja Vlade i Skupštine Kantona  u novonastalim okolnostima povećanja cijena prirodnog gasa.