Aleksandra Nikolić rođena je 5. maja 1966. godine u Sarajevu. Nakon završene osnovne škole pohađala je gimnaziju ''Braća Ribar'', usmjerenje Hemijski tehničar analitičar. Srednju školu završila je 1984. godine sa odličnim uspjehom. Školske 1984/85. godine upisala je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek Tehnologija prehrambene industrije. Diplomirala je 1. novembra 1988. godine sa prosječnom ocjenom 9,1. Za postignut odličan uspjeh tokom studiranja, dobitnik je nagrade ''Hasan Brkić''.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Konkurentska sposobnost industrije mlijeka u Bosni i Hercegovini" je uspješno odbranila 2008. godine i time stekla naučni stepen doktora poljoprivrednih nauka.

Aleksandra Nikolić je zamijenila Meliku Husić-Mehmedović, koja je podnijela ostavku na tu funkciju početkom jula 2021. godine. 

Kao razlog, Husić-Mehmedović navela je veliki i neočekivani pritisak kojem je bila izložena neposredno pred prezentaciju novog zakona o visokom obrazovanju pred Skupštinom KS.