Kaže da se prava palestinskog naroda neće povinovati Trumpovim cionističkim ubjeđenjima. Naglašava da postoji jedinstven palestinski stav spram odbijanja krađe stoljeća.

Razgovarali smo i o životu Palestinaca na okupiranoj teritoriji, dotakli se izraelske torture nad Palestincima, poput paljenja maslinjaka... Kazao nam je da Izraelčani i dalje podrivaju temelje džamije Al-Aksa, koja je treće najsvetije mjesto u islamu.

Kako komentirate mirovni bliskoistočni plan koji je ponudio američki predsjednik Donald Trump, a koji predviđa da Jerusalem bude proglašen nedjeljivim glavnim gradom Izraela?

- Ovo nije mirovni plan, već plan za likvidaciju palestinskog pitanja, a američki predsjednik je stavio sebe i Sjedinjene Američke Države u poziciju partnera i zaštitnika izraelskog okupatora. Ovaj plan ignoriše i u potpunosti urušava sva legitimna prava palestinskog naroda na jedan skandalozan i očit način.

Trump je poručio da je njegov plan posljednja šansa za uspostavu nezavisne palestinske države.

- To su riječi koje nemaju nikakve vrijednosti za nas. Međunarodna volja, prava našeg naroda i uspostava naše države se ne povinuju Trumpovim glupostima i njegovim cionističkim ubjeđenjima.

Koliko je od 28. januara, kada je Trump ponudio svoj mirovni plan, do danas, povrijeđeno Palestinaca od izraelske vojske kod protestiranja protiv Trumpovog plana?

- Ima desetaka onih koji su povrijeđeni u konstantnim sukobima između naših sunarodnjaka i snaga izraelskog okupatora. To su uglavnom povrede očiju, glave i grudnog koša gumenim i bojevim mecima, te gasnim bombama koje su zabranjene na međunarodnom nivou. Tu su i deseci uhapšenih svakodnevno iz različitih palestinskih krajeva.

Koliko će Palestini pomoći činjenica da je formiran Visoki nacionalni komitet koji uključuje političke i nacionalne grupe unutar i izvan Palestine, a koji je osnovan radi rješavanja takozvanog mirovnog plana kojeg je pripremio SAD?

- Postoji jedinstven palestinski stav spram odbijanja dogovora stoljeća (krađe stoljeća) kod svih snaga i komponenti palestinskog naroda unutar i van domovine. Trumpov plan je doprinio ujedinjenju svih palestinskih redova radi očuvanja legitimnih prava i utjelovljenja naše nezavisne države sa glavnim gradom Časnim Jerusalemom.

Možete li nam reći koliko je Palestinaca prognano do sada iz domovine, a koliko ih trenutno živi u Palestini?

- Broj palestinskih izbjeglica je trenutno oko 6,5 do sedam miliona, a žive u kampovima od 1948. godine u Jordanu, Siriji, Libanu, Iraku, Egiptu, a ostali u različitim zemljama u svijetu. Odnosno, polovina palestinskog naroda je protjerana i žive kao izbjeglice van svoje domovine. U domovini, hitorijskoj Palestini, živi 6,5 miliona palestinskih građana.

Kako danas izgleda život prosječnog Palestinca u okupiranoj zemlji?

- Različite skupine palestinskog naroda unutar teritorija okupirane Države Palestine, među kojima je i Jerusalem, općenito su u krajnje komplikovanoj i teškoj situacij, a njihovo stanje je najsličnije tome kao da su zatvorenici u svojim područjima i podvrgnuti su izraelskoj opsadi i svim mjerama represije i nadzora u svemu. Ne postoji ekonomska sloboda, sloboda kretanja, niti su povezani sa svijetom.

Da li se i sada događa da Izraelčani pale maslinjake Palestincima koji su im jedini izvor prihoda?

- Da, horde ilegalnih jevrejskih doseljenika još haraju na svim našim teritorijama i plantažama, a na prvom mjestu pale i sijeku drveće, naročito masline kao jedan od najvažnijih palestinskih životnih simbola, i to pod zaštitom vojnih i sigurnosnih snaga izraelskog okupatora.

I na kraju, da li je i dalje prisutno izraelsko podrivanje temelja džamije Al-Akse?

- Naravno, akcije kopanja ispog blagoslovljene džamije Al-Akse od organa izraelskog okupatora nisu prestale i to u različitim smjerovima. Uz to, još od okupacije časnog Jerusalema 1967. godine do sada nisu pronašli ništa što bi potvrdilo njihove vjersko-kolonijalističke izmišljotine i tvrdnje.