Pismo prenosimo u cijelosti:

Poštovani ministre Grubeša,

molimo Vas da ne zanemarite glas gotovo šest stotina članova Udruženja i naše ogromne napore da, u vrijeme pandemije koronavirusa, učinimo sve kako bi se glas autora čuo i uvažio, jer u konačnici AMUS je Udruženje koje čuva i štiti njihova djela.

Vašoj cijenjenoj pažnji predočavamo činjenicu da su članovi, koji su svojim glasom potvrdili izbor organa upravljanja izglasanih u oktobru 2019. godine, nosioci gotovo cjelokupnog domaćeg muzičkog repertoara zaštićenog kod AMUS-a, te ujedno i gotovo 100 posto nosioci cjelokupnog muzičkog repertoara koji zastupa AMUS. Od ukupnog domaćeg repertoara autori koji su se odazvali su autori 42.203 djela bosanskohercegovačkog muzičkog repertoara.

Molimo Vas, uvaženi ministre da imate na umu i činjenicu da je upis organa AMUS-a, u Registar Ministarstva pravde BiH, bitan za postupanje u skladu sa odlukama Instituta za intelektualno vlasništvo kao i za pokretanje svih prevažnih aktivnosti za ostvarivanje socijalne i bilo kakve druge pomoći autorima, za prikupljanje sredstava za isplatu tantijema za prvi dio 2020. godine, za nastavak plaćanja dadžbina državi Bosni i Hercegovini. 

Dopunom ranije podnesenog zahtjeva za upis, obavijestili smo Vas o uspješno održanoj elektronskoj sjednici Skupštine AMUS-a i dostavili Odluke kojima su, od strane 573 člana Asocijacije kompozitora - muzičkih  stvaralaca BiH, potvrđene Odluke donesene na Skupštini održanoj dana 23.10.2019. godine, a koje se odnose na razrješenje ranijih i imenovanje novih organa upravljanja i lica ovlaštenih za zastupanje.

Da bi se napokon otklonila ogromna šteta nanesena autorima molimo Vas, još jednom, da uvažite njihov glas i da upisom organa AMUS-a u Registar Udruženja omogućite ostvarivanje prava autora i nesmetan rad AMUS-a.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,