Analiza Saveza sindikata RS-a pokazala je da je radnik koji prima najnižu plaću u ovom entitetu od 450 KM, morao raditi duže od jednog radnog dana da bi mogao kupiti kilogram teletine, precizno osam radi i 50 minuta.

Također, za jedan kilogram svinjetine morao je raditi tri sata i 40 minuta, za kilogram čajne sedam sati, a skoro sat vremena za kilogram hljeba. Iz Saveza sindikata RS-a upozoravaju na važnost povećanja najniže plaće u RS-u, te objašnjavaju da porodica, u kojoj je samo jedan član zaposlen i prima najnižu plaću, na raspolaganju dnevno ima da potroši svega 15 KM.

Istaknuto je i da je sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u oktobru ove godine iznosila oko 1.912 KM i da je dostigla najveći iznos od kada se računa.

Sindikalna potrošačka korpa osim prehrane za četvoročlanu porodicu, obuhvata i sve proizvode i usluge koji su neophodni da bi se osigurala egzistencija, kao što su stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje stanovništva, odjeća i obuća, higijena i njega zdravlja, prijevoz, te obrazovanje i kultura.

- U oktobru je za troškove prehrane jedna četvoročlana porodica morala izdvojiti 706,20 KM. Takvoj porodici, u kojoj član porodice prima prosječnu plaću, a takvih je 65 posto radnika, trebale su nešto više od dvije prosječne plaće da bi osigurali sindikalnu potrošačku korpu u cijelosti. Sa druge strane, radnici koji u privredi primaju prosječnu plaću od 620 KM nisu mogli osigurati za svoju porodicu ni jednu trećinu potrošačke korpe – navode iz Saveza sindikata RS-a.

Generalni sekretar Saveza sindikata RS-a Goran Stanković napominje da oni već duži period provode intezivnu kampanju za povećanje plaća, posebno najniže plaće koja trenutno iznosi 450 KM i prima je više od 40.000 radnika u RS-u.

Sindikalci smatraju da je ovaj iznos sramotan i zahtijevaju da najniža plaća od 1. januara 2020. godine iznosi 550 KM, da bi u drugom kvartalu naredne godine porasla na 600 KM.