- Postupanje federalnih inspektora koji vrše sanitarni nadzor putnika na graničnim prijelazima je blagovremeno usklađeno s naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, prema kojim se primjenjuju Procedure zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prijelaza na područje Federacije BiH i njihovog stavljanja pod zdravstveni nadzor, odnosno obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana - kazao je direktor Anis Ajdinović.

On napominje da su naredbom Federalnog štaba civilne zaštite dodatno precizirane i procedure u vezi sa sanitarnim nadzorom nad vozačima vozila u međunarodnom transportu.

- Nakon donošenja Odluke o obaveznoj izolaciji svih građana BiH koji ulaze u BiH u trajanju od 14 dana, od 06:00 sati jučer (16.3.2020. godine) federalni inspektori raspoređeni su na ukupno 15 cestovnih graničnih prijelaza u FBiH - na šest redovnih graničnih prijelaza (GP Bijača, GP Orašje, GP Izačić, GP Kamensko, GP Gorica, GP Bosanski Šamac, GP Aerodeom), te na devet dodatnih prijelaza (GP Doljani, GP Velika Kladuša, GP Gabela Polje, GP Bosansko Grahovo/Strmica, GP Osoje, GP Čepikuće, GP Neum 1, GP Neum 2 i GP Ivanica), te na GP Međunarodni Aerodrom Sarajevo, gdje vrše 24-satni nadzor putnika i roba - nastvalja Ajdinović.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove ističe da će od sutra federalni saobraćajni inspektori sa službenim čamcem patrolirati i u morskom pograničnom pojasu u neumskom akvatoriju, kako bi se spriječili eventualni pokušaji nekontrolisanog ulaska zaraženih lica na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine morskim putem.

- Zaključno s 17. martom godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori izdali su ukupno 5.752 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 408 lica državljana BiH s prebivalištem u RS, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektorata Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 49 lica - državljanina BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta. Ovo se odnosi i na lica koja su doputovala preko Međunarodnog aerodroma Tuzla – kaže Ajdinović.

U okviru sanitarne kontrole, svi putnici koji ulaze u BiH/FBiH su dužni popuniti sanitarni upitnik i dati tačne i vjerodostojne informacije o zemlji iz koje dolaze, te trenutnom zdravstvenom stanju. Davanje lažnih podataka predstavlja krivično djelo propisano članom 348. Krivičnog zakona FBiH, a za isto je propisana kazna je do tri godine zatvora.

- Ponovo apelujem na osobe kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, da se striktno pridržavaju izrečenih mjera i upozoravam da je kršenje propisanih mjera kažnjivo u skladu s članom 225. Krivičnog zakona FBiH. Propisana kazna za nepostupanje po propisima ili naredbama nadležnih organa je do jedne godine zatvora.
izvještaje i službene zabilješke o osobama koje krše pomenute mjere. S tim u vezi, Federalna uprava za inspekcijske poslove već je otvorila šest predmeta po kojima će se protiv protiv lica koja ne poštuju naložene mjere izolacije pokrenuti prekršajni i krivični postupci. Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla tri dana po prijavama građana izvršio 30 redovnih i 14 kontolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 30 prekršajnih naloga u iznosu od 67.200,00KM - kazao je direktor Anis Ajdinović.