Kako je saopćeno iz državnog Tužilaštva, presuda je rezultat sporazuma o priznanju krivnje koji je optuženi sklopio sa Tužilaštvom.

- Optuženi je u prisustvu advokata u potpunosti priznao krivnju za krivično djelo za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH. Priznao je krivnju za odlazak na područje Sirije, gdje se pridružio paravojnim formacijama koje su djelovale u okviru struktura tzv. ISIL-a, koji je odlukom Vijeća sigurnosti UN-a proglašen terorističkom organizacijom - saopćeno je iz Tužilaštva.

Sporazumnim priznanjem krivnje on se odrekao prava na suđenje i prava na žalbu na presudu koju mu izrekne Sud BiH.

Prema navodima iz optužnice, Dželko je 12. februara 2013. napustio područje Bosne i Hercegovine te je po dolasku u Siriju postao pripadnik terorističke organizacije ISIL, koja je svakodnevnim oružanim akcijama, i to napadima na stanovništvo, ubijanjima, protupravnim zatvaranjima, uzimanjem talaca i drugim radnjama, namjeravala da prisili legitimne vlasti te zemlje na izmjenu ustavnog poretka i političkog režima.

- U redovima ISIL-a je ostao sve do decembra 2019. godine, kada se, zajedno s preostalim članovima u posljednjem uporištu ISIL-a gradu Baguzu, nakon što su vojnički poraženi, predao kurdskim i savezničkim snagama na području Sirije - stoji u optužnici.

Iz Tužilaštva BiH je ranije rečeno da je Dželko kao pripadnik ISIL-a više puta ranjavan. Od sedam osoba koje su u decembru 2019. godine avionom prebačene u BiH, Dželko je prvi protiv kojeg je podignuta i potvrđena optužnica za terorizam, odnosno ratovanje u Siriji.

Skupa s njim su tada prebačeni Senad Kasupović i Jasmin Keserović, te Muharem Dunić, Emir Ališić, Milarem Berbić i Hamza Labidi.

Odlukom Suda BiH, Armenu Dželki pritvor je produžen do upućivanja na izdržavanje izrečene zatvorske kazne.