- Znamo koliko je ovaj projekt važan za Bosanskopodrinjski kanton, za kvalitetno povezivanje sa Sarajevom i ostatkom zemlje, a nastavak realizacije i ubrzanje investicije u ovaj projekta smo postavili kao jedan od glavnih ciljeva nove Uprave - izjavio je direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 32.500.000 KM bez PDV-a, a rok za otvaranje ponuda je 30. juni 2022.

Planirano je da se za iznos odobrenih sredstava nastavi iskop i ugradnja primarne podgrade u glavnoj i servisnoj tunelskoj cijevi sa  južne/izlazne strane kao i ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge sa obje strane tunela Hranjen (sjeverne/ulazne i južne/izlazne strane), saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.