Osim Komercijalne banke u Banjoj Luci, Poštanska štedionica je zainteresovana i za kupovinu Komercijalne banke u Crnoj Gori i u Prištini, a ministar finansija Srbije je već dao saglasnost da se ide u spomenutu kupovinu.

- NLB je spremna da proda sve dijelove Komercijalne banke, osim onog u Srbiji, i to za knjigovodstvenu cijenu. Međutim, Poštanska štedionica u pregovorima ponudila je 60 posto knjigovodstvene vrijednosti. Pismo namjere je upućeno je u Sloveniju - naveo je izvor Capitalaa upućen u taj posao.

Iako je, nakon što je NLB kupila Komercijalnu banku, spominjano njihovo spajanje, u NLB su zaključili da im je to rizično i da žele samo Komercijalnu banku u Srbiji.

S druge strane, vlast u Srbiji smatra da im je strateški interes da i preko bankarskog sektora zadrže uticaj u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i u pokrajini Kosovo.

Poštanska štedionica je u vlasništvu Srbije koja ima 79,01 posto akcija, JP Pošta Srbije (19,95 posto), Republičkog fonda PIO (1,01 posto) i Fonda za razvoj Republike Srbije (0,03 posto).