Banke iz Federacije Bosne i Hercegovine koje posluju u Republici Srpskoj (RS) plasirale su kredite u iznosu od milijardu i 301,1 milion KM ili 20,60 posto ukupnih kredita plasiranih u RS.

Ti krediti imaju stopu rasta od četiri posto, u odnosu na kraj 2017. godine kada su iznosili milijardu i 242,7 miliona KM i činili su 20,33 posto ukupnih kredita banaka u RS-u, navodi se u polugodišnjem izvještaju Agencije za bankarstvo RS-a.

U RS-u posluju 53 organizaciona dijela banaka iz Federacije BiH, koji su u sastavu sedam banaka sa sjedištem u Federaciji BiH, a prikupili su depozita u RS-u u iznosu od 765 miliona KM ili 11 posto ukupnih depozita bankarskog sektora, sa stopom rasta od šest posto.

Bankarski sektor tog bh. entiteta čini osam banaka sa ukupno 2.938 radnika.

Karakteristično je većinsko privatno vlasništvo u svim bankama, sa dominantnim učešćem stranog privatnog kapitala. Jedna manja banka u RS-u, sa većinskim privatnim kapitalom, ima značajnije učešće državnog kapitala (19 posto).

Dominantno mjesto u vlasničkoj strukturi bankarskog sektora RS-a i dalje drže akcionari iz Austrije sa učešćem od 33,93 posto i sa većinskim kapitalom u dvije banke te iz Italije sa učešćem od 15,09 posto, u ukupnom akcionarskom kapitalu bankarskog sektora.

Po jedna banka je u većinskom stranom vlasništvu akcionara iz Slovenije i Srbije, dok je jedna banka u većinskom vlasništvu akcionara iz SAD-a sa učešćem od 2,49 posto u ukupnom akcionarskom kapitalu bankarskog sektora.