Ministar Bevanda smatra da je pokazatelj odgovornosti jednoglasno usvajanje Odluke o privremenom finansiranju za april-juni 2020. godine. Naglasio je da očekuje visok stepen svijesti o trenutku u kome se ovogodišnji budžet usvaja i uvažava sve primjedbe koje su izrečene.

- Imamo kriznu situaciju u zemlji zbog koronavirusa s kojim se suočava cijeli svijet i sve države imaju ili će imati problem s ekonomijom. BiH je i dalje fiskalno stabilna, ali moramo raditi na tome da tako i ostane - naglasio je ministar Bevanda.

Podsjetio je da je ovogodišnji budžet odlukom Fiskalnog vijeća BiH povećan za 30 miliona KM i iznosi 996 miliona KM za finansiranje institucija BiH od čega su zahvatanja s jedinstvenog računa 780 miliona KM.

- Zahtjevi institucija BiH bili su mnogo veći nego što je budžetski okvir u kome se krećemo, ali je najvažnije da smo planirali sredstva za nesmetano funkcioniranje institucija. Vjerujem da ćemo moći finansirati i novonastale situacije jer na nivou BiH imamo koordinacionu ulogu dok su entiteti i kantoni operativci na terenu kada je zdravstvo u pitanju - istaknuo je.

Podsjetio je da se vanjski dug, za koji je ove godine planirana otplata u iznosu 807 miliona KM, uredno servisira.

Podsjetio je da će nakon Vijeća ministara Nacrt budžeta biti upućen ustavnom predlagaču – Predsjedništvu BiH, a potom Prijedlog budžeta ide na usvajanje Parlamentarnoj skupštini BiH.