Kada je u pitanju raspodjela novca MMF-a, koja je "zapela" zbog njegove sporne Odluke kojom se, protivno Ustavu BiH i zakonima, određuje i način raspodjele novca unutar FBiH, Bevanda je kazao da "više od mjesec dana traje hajka da Bevanda nešto koči".

- Tumačiti nešto, kao što sam sad čuo, da ja mogu rasporediti novac koji je kod Centralne banke... Mi smo profesionalno odradili kada je na Fiskalnom vijeću donesena odluka da se uđe u aranžman. Ministarstvo finansija je otvorilo račun u Centralnoj banci. U aranžmanu sa MMF-om fiskalni agent je Centralna banka. Ministarstva finansija nema – pravdao se Bevanda.

Podsjetio je da su se na sjednicama Vijeća ministara našle dvije odluke, jedna o izdavanju premisorne note, i druga, koja se, kako je kazao, tumači na 100 načina.

- Vidim da se po stranačkim kancelarijama nose različite verzije. Nije istina da se tom odlukom određuje da sredstva sa Centralne banke povlače kantoni. U Pismu namjere i Memorandumu kojeg smo potpisivali svugdje je stajalo "RS, FBiH i svih njenih deset kantona". To piše svugdje. Sljedeći član piše da će se sredstva dijeliti, a ne povlačiti. Centralna banka je izdala entitetima i Distriktu Brčko zahtjev za upućivanje instrukcije. Oni su uputili instrukcije i sada je pozivanje da nema ove odluke Vijeća ministara. Ona je na Sekretarijatu dva puta oborena i treći put ako negdje bude političke volje da se izađe iz ovog, ona je spremna i u njoj se neće ništa mijenjati – kazao je Bevanda.

Odlukom koju je on dostavio Vijeću ministara BiH na usvajanje je, podsjećamo, predviđen i način raspodjele novca unutar FBiH, što nije pitanje koje rješava Vijeće ministara BiH već se radi o unutarnjem pitanju FBiH koje je već riješeno. Konkretnije odgovore nije želio pružiti jer ne želi, kako je kazao, da se valja u blatu i da mu je stavljena meta da je on kriv za sve.

Kada je u pitanju nacrt budžeta institucija BiH, koji još uvijek nije usvojen i zbog kojeg je dovedeno u pitanje održavanje narednih Lokalnih izbora, ministar finansija i trezora BiH je kazao da je urađeno sve na izradi tog nacrta koji je ponuđen u februaru na usvajanje Vijeću ministara BiH. Taj nacrt je zbog pandemije koronavirusa vraćen iz Predsjedništva BiH na prilagodbu uvjetima pandemije.

- Ljudi rade, profesionalno rade, a da se prilagodi trebate sa 100 budžetskih korisnika sjesti, vidjeti šta trebate ukinuti. Donijeli smo neke smjernice, odnosno rekao sam kako treba da se radi, da u budžetu nema ničega, nema nabavke službenih automobila, krešu se dnevnice, putovanja i sve ostalo i radi se o nekoliko dana fizičkog završetka. Pokušavamo da to uradimo kako treba. U narednih nekoliko dana ćemo ga uputiti na Vijeće ministara, a na Vijeću ministara će biti izjašnjenje o njemu. Može biti primjedbi, korigirat ga, poslat ga na Predsjedništvo i poslije Predsjedništva on ide na Parlament – najavio je Bevanda.

Govoreći o Zahtjevu Zastupničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojeg je uputio dopredsjedavajući Zastupničkog doma Denis Zvizdić (SDA), kazao da je potrebno poštivati proceduru.

- Ovaj Prijedlog zakona nije došao ni Upravi za indirektno oporezivanje na mišljenje, nije došao Upravnom odboru, nije došao Ministarstvu finansija i nije došao Vijeću ministara. Skoro identičan zakon je uputila FBiH, ali po proceduri i došao je na Upravni udbor, Uprava se očitala i rekla da će jednostavno doći do devastacija javnih prihoda – izjavio je Bevanda.

Podsjetio je da se PDV plaća samo na izvršene robe i usluge, te da je, kako je kazao, stvorena jedna magla da neko nešto mora plaćati, a nije imao promet.

- Upravni odbor je pokrenuo proceduru izmjene Zakona o PDV-u, napravio široke konsultacije i na jednoj od sljedećih sjednica će biti izmjene i dopune Zakona o PDV-u, gdje će biti razmatrane i inicijative poslodavaca, tretiran i ovaj dio pomjeranja rokova i svega ostalog – kazao je Bevanda.