BH Pošta kao privredni subjekt posluje samostalno od 2002. godine, kada se tadašnje preduzeće JP PTT saobraćaj Bosne i Hercegovine razdvojilo na BH Poštu i BH Telecom. 

Od tada do danas, BH Pošta u svom poslovanju bilježi uspjehe koji se posebno iskazuju u porastu poslovne dobiti, intenzivnoj modernizaciji poštanske infrastrukture i širenju poštanskih usluga. 

To je kompanija koja zapošljava više od 2.000 radnika. Svakodnevno na terenu radi više stotina dostavnih vozila, te raspolažu sa najširom poštanskom mrežom u BiH, koja uključuje više od 400 poštanskih jedinica i šaltera. 

Misija je biti bolji i uspješniji iz godine u godinu i zadržati poziciju lidera među poštanskim operaterima u BiH, nastaviti sa širenjem i poboljšavanjem usluga s ciljem da kvalitetom i profesionalnim odnosom u izvršenju zadataka i obaveza rezultira povećanju broja korisnika. 

Tvrde da BH Pošta svoj opstanak, vitalnost i prosperitet duguje ljudima koji su u odlučujućim trenucima, zahvaljujući svojoj upornosti i ljubavi prema domovini, znali donijeti ključne odluke. 

Aktuelna Uprava BH Pošte, predvođena generalnim direktorom Mirsadom Mujićem, od početka angažmana bila je i ostaje posvećena misiji razvoja BH Pošte i uvođenju novih poštanskih usluga, a kako bi svakom građaninu BiH, bez obzira na to gdje žive, poštanske usluge bile jednako dostupne. 

Ova uspješna firma nastoji da uvijek bude ispred drugih, a ne zaboravljaju i na društvenu odgovornost na koju su posebno ponosni i u koju ulažemo dosta sredstava i snage. Uvijek su spremni pružiti podršku projektima od društvenog i državnog značaja, posebno u obrazovanju, nauci, kulturi, sportu te kroz akcije humanitarnog karaktera. 

Povodom obilježavanje Dana državnosti BiH iz BH Pošte ističu da su njihova iskustva i modeli poslovanja višestruko korisni za cjelokupnu privredu, te da intenzivno učestvuju u stvaranju boljih ekonomskih uvjeta, prije svega u poštanskom i komunikacijskom saobraćaju, kao žile kucavice svake države i društva. 

Uz zajedničku viziju nastavka izgradnje jače i prosperitetnije države, koristimo priliku da svim građanima Bosne i Hercegovine i korisnicima naših uslugama čestitamo 25. novembar, Dan državnosti BiH, poručuju iz BH Pošte!