Kako je nastao ovaj dug, pojasnio nam je Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHRT-a.

- Prema Zakonu koji je usvojen u Parlamentu BiH 2005. godine, tri emitera se finansiraju tako da BHRT dobija 50 posto takse sa područja cijele BiH, a dva entitetska po 25 posto takse. Do 2017. kad su telekomi naplaćivali, sredstva su uredno prebacivana na zajednički račun i prema automatizmu su se dijelila prema tom omjeru, kao sto predviđa član 23. Zakona. Nakon 2017. RTRS, koji je, prema Zakonu, zadužen za prikupljanje takse u Republici Srpskoj, prestao je da prebacuje sredstva na zajednički račun, iako je to ranije uredno funkcioniralo - kaže Karamehmedović.

Generalni direktor BHRT-a ističe da RTRS formalno pravno priznaje taj dug.

- To je čisti dug prema razmijenjenim IOS-ima, koji su potpisani i ovjereni s obje strane iz čega jasno proizilazi da su sredstva nezakonito zadržali na svom računu. Mi smo svoja prava, u nemogućnosti da to riješimo na drugi način, potražili na Sudu BiH, ali je nakon izvjesnog vremena i procesa koji su značajno poodmakli, 2018. godine nadležnost suda naprasno sa državnog Suda prebačena na Privredne sudove u Republici Srpskoj.

Ovih dana smo imali prve dvije prvostepene presude Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci na ukupni iznos od 16 miliona i mi smo izgubili te dvije presude. Prema tim presudama, RTRS ne treba da prebacuje novac, zato što nije formirana korporacija, što je potpuni pravni nonsens i nema nikakve veze s predstavljenim dokazima i meritumom stvari. Sudije koje su donijele ove presude faktički su zanemarili Zakon koji je usvojen u Parlamentu BiH i proglasili ga nevažećim što je nezapamćen slučaj u pravnoj praksi - nastavlja Karamehmedović.

Dalje govori da postoje odluke generalnih direktora u kojima jasno stoji da se sredstva prebacuju na način kako to zakon predviđa, bez obzira na korporaciju.

- Prema prvostepenim presudama Suda u Banjoj Luci, mi bismo umjesto RTRS trebali tužiti Odbor sistema tri emitera, ali je i to također pravni nonsens jer Odbor sistema nije pravno lice i ima samo ingerenciju da odredi koja je visina takse. Mi smo se, naravno, žalili na te prvostepene odluke i nastavit ćemo tražiti pravdu i svoja zakonska prava na svim višim instancama jer ovakve odluke direktno ugrožavaju postojanje BHRT-a, što možda i jeste cilj cijele priče.

Obavijestit ćemo o ovome sve nadležne institucije, što domaće, što međunarodne u Bosni i Hercegovini, ali i van BiH, poput EBU-a i evropskih institucija da skrenemo pažnju na ovaj udar koji bi za krajnju posljedicu mogao imati gašenje BHRT-a. Kompletan sistem finansiranja javnih emitera je zakonom dizajniran na pomenuti način i apsurd je da neke sudije sad faktički zakon koji je usvojen na Parlamentu nekim svojim odlukama stavljaju van snage uopće ne uzimajući u obzir dokaze koje je na suđenju dostavila BHRT. S druge strane, mi smo pod pritiskom Porezne uprave Federacije BiH jer zbog svega što je navedeno nemamo para da plaćamo svoje obaveze, tako da smo tu između dvije vatre i u potpuno nemogućoj situaciji - kaže generalni direktor BHRT-a.