U Bosni i Hercegovini u 2018. godini budžetska izdvajanja institucija koje finansiraju aktivnosti istraživanja i razvoja su iznosila 19.178.129 KM, dok su u ovoj godini ona umanjena za više od dva miliona KM.

Budžetska sredstva institucija su prema sektoru namijenjena najviše sektoru visokog obrazovanja (68,2 posto), zatim slijedi državni sektor sa namijenjenih 26,4 posto budžetskih sredstava.

Ostala budžetska sredstva su namijenjena poslovnom sektoru 2,5 posto i neprofitnom sektoru 2,3 posto.

Najviše budžetskih sredstava institucija prema društveno-ekonomskim ciljevima je utrošeno u obrazovanje (55,5 posto).

Planirana budžetska sredstva za istraživanje i razvoj u 2019. godini, iznose 16.989.380 KM, navode iz Agencije za statistiku BiH.

Prema društveno-ekonomskim ciljevima, većina sredstava planirana je za finansiranje aktivnosti istraživanja u sektoru obrazovanja (55.9 posto).