Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov unuk, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka. Kasumagić je bio dugogodišnji član Organizacije Mladi muslimani, kojoj je pristupio davne 1943. godine kao 15-godišnjak. 

Kao i većina pripadnika "Mladih muslimana", bio je uhapšen od komunističke vlasti nakon okončanja Drugog svjetskog rata, a najveći dio radnog vijeka proveo je u Zenici, na Metalurškom institutu. Bio je i profesor na fakultetu, a i ministar u prvoj demokratskoj Vladi Republike Bosne i Hercegovine. Također, bio je i rektor Univerziteta u Bihaću.