- Tako je danas na samitu u Antaliji stavio potpis na Dekaraciju u kojoj se iskazuje podrška EU i NATO integracijama, pogazivši još jednom odluke Narodne skupštine RS-a, u kojoj je jasno naznačeno da RS zagovara vojnu neutralnost, a ne svrstavanje u vojne saveze - rekao je Borenović.

On dodaje da u dokumentu koji je potpisao predsjedavajući Predsjedništva BiH stoji da "Evropska i euroatlanska integracija, utemeljena na trenutnim obavezama i težnjama pojedinih učesika SEECP-a, presudna je za stabilnost i prosperitet regije", čime je, kako kaže Borenović, nastavio lažnu politiku odbrane interesa Srpske i praksu da jedno priča građanima u RS-u, a drugo radi čim ga okruže stranci.

- Tako je i bilo nedavno, kada su američki, NATO, vojnici, zahvaljujući opet Dodikovom potpisu 'odlučno' vježbali na Manjači kraj Banjaluke, nakon što je u Brisel poslao ANP, odnosno Program reformi kojim je trasiran put ka svjeveroalatanskom savezu - dodao je.

Kaže da je Dodik sve češće u Turskoj, gdje sa "merhaba" već uvježbano pozdravlja "askere", a više ga na "pravu stranu" ne mora niko ni da okreće, jer je on odavno zalutao.

- Izlazna vrata iz štetne politike koju vodi radi ostanka na vlasti će mu uskoro pokazati srpski narod, koji ne prašta izdaju i ne voli prevrtljivce - zaključio je Borenović.

Podsjetimo, u Antaliji je danas potpisana deklaracija o integracijama u Evropsku uniju i NATO. U ime Bosne i Hercegovine potpis na dokument stavio je Milorad Dodik.

Učesnici samita usvojili su deklaraciju kojom daju punu podršku evroatlanskim integracijama zemljama učesnicama samita. Usvajanjem deklaracije priznaju predanost i doprinos NATO-a stabilnosti i bezbjednosti u regionu s ciljem jačanja političkog dijaloga i praktične saradnje.

Potvrđuje se zajednička budućnost i zajednička vizija jugoistočne Evrope u jedinstvenoj, demokratskoj i prosperitetnoj Evropi.