Borrell je poručio da EU pomno prati dešavanja u BiH, te je ponovio bezrezervno opredjeljenje EU-a za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

Naglasio je da usko sarađuje sa američkim državnim sekretarom Antonyjem Blinkenom na rješavanju krize u BiH i izbjegavanju njene eskalacije.

Izetbegović je upoznao Borrella sa aktuelnim pregovorima o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Istaknuo je važnost pronalaska rješenja kojim bi se provele presude Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, te omogućilo jačanje funkcionalnosti FBiH kroz uklanjanje mehanizama za blokade i reduciranje ovlasti Doma naroda FBiH.

Borrell je zahvalio Izetbegoviću na konstruktivnom pristupu rješavanju problema sa kojima se Bosna i Hercegovina i svi njeni građani trenutno suočavaju.

Također je iskazao očekivanje da će akteri pregovora o izmjenama Ustava i Izbornog zakona uspjeti pronaći kompromis koji će doprinijeti stabilizaciji situacije u Bosni i Hercegovini, te omogućiti dodjeljivanje kandidatskog statusa za članstvo u EU.