U periodu januar – juli 2022. turisti su ostvarili 1.697.932 noćenja, što je na godišnjem nivou porast za 52,8 posto. Broj noćenja domaćih turista viši je za 13 posto, dok je broj noćenja stranih turista viši za 96,8 posto u odnosu na isti period 2021. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 38,8 posto dok je 61,2 posto učešće stranih turista, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (16,7 posto), Hrvatske (14,8 posto), Slovenije (5,7 posto), Njemačke (5,1 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (5,0 posto), Turske (4,9 posto) i Saudijske Arabije (4,5 posto), što je ukupno 56,7 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 43,3 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su gosti iz Kuvajta sa prosječnim zadržavanjem od 3,6 noći, zatim Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 3,0 noći, Francuske i Irske sa po 2,9 noći te Katara sa 2,8 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,5 posto.