Na dan 03.8.2020. godine broj zaposlenih iznosi 516.462 veći je za 8.855 u odnosu na 05. 05. 2020. godine. 

Broj zaposlenih 03.8.2020. godine manji je za 1.658 u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih od 27.7.2020. godine kada je iznosio 518.120. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je u različitim djelatnostima, a najviše u: djelatnosti ugostiteljstva, hotelijerstva, trgovine, obrazovanja i djelatnosti proizvodnje.  

U tabelarnom pregledu je stanje broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 03.8.2020. godine.

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira na to gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira na to da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom, saopćila je Porezna uprava FBiH.