Realni pad BDP-a u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu iznosi 3,6 posto, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.

Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010 značajan realni rast bruto dodane vrijednosti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu zabilježen je u područjima djelatnosti:

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (8,1%), Građevinarstvo (6,3%) te Informacije i komunikacije (2,1%).

Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (28,8%), Prijevoz i skladištenje (18,1%), Umjetnost, zabava i rekreacija (13,8%) i Trgovina na veliko ja malo, popravak motornih vozila i motocikala (8,6%).