Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja očekuje kako će najkasnije do 20. maja tekst zakona o demobilisanim borcima ministarstvo, na čijem je čelu, uputiti prema Vladi FBiH. Objašnjava kako je rok za dostavljanje mišljenja kantonalnih skupština o tekstu zakona prolongiran do 15. maja, a prvobitni je bio do 8. maja.

Dobili mišljenje iz Kantona Sarajevo u Unsko-sanskog kantona 

- S obzirim da mnogi nisu stigli do 8.maja organizirati sjednice skupština, rok do kojeg trebaju dostaviti mišljenja o zakonu je produžen do 15. maja. Do sada smo sa određenim prijedlozima za izmjene i dopune, dobili mišljenja o zakonu od Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona. Vjerovatno ćemo krajem naredne sedmice imati Radnu grupu koju je imenovala Vlada FBiH za usaglašavanje ovog teksta. Proći ćemo sve primjedbe koje budemo dobili od kantona. Ono što bude prihvatljivo, moguće, ugradit ćemo u tekst zakona. Potom ćemo ga uputiti prema Vladi FBiH, najkasnije do 20. maja, i očekujem da do kraja ovog mjeseca Federalna vlada završi svoj dio posla i uputi tekst zakona u Parlament FBiH - govori nam Bukvarević.

Upitali smo Bukvarevića da li je tačno da je bilo otpora pojedinih kantonalni ministara za boračka pitanja da se finansiranje zakona proširi i na kantone?

- Vidite, demobilisani borci su svih nas, imamo svi obavezu da im olakšamo život. Kako ne pomoći borcu koji je recimo tri-četiri godine bio u rovu, branio državu, a trenutno nema nikakvih prihoda?! Na federalnom nivou za zakon će biti obezbjeđeno 50 miliona KM godišnje. Očekujemo i da kantoni obezbjede dodatna finansijska sredstva za realizaciju zakona o pravima demobilisanih boraca. Na Federaciji će biti oko 20-ak hiljada boraca koji će moći ostvarivati pravo na egzistencijalnu novčanu pomoć, koji su stariji od 57 godina. A kantoni bi imali po dvije do dvije i po hiljade demobilisanih boraca koji su mlađi od 57 godina. Potenciramo da demobilisani borci koji imaju od 40 do 50 godina, da se za njih obezbjede adekvatni programi zapošljavanja, a pomoć za one koji zbog narušenog zdravlja ne mogu privređivati - govori Bukvarević.

Dodaje da je na kantonima da li će u odlukama za demobilisane borce propisati i dodatne kriterije.

- Oni imaju pravo na to, i obuhvate najugroženije kategorije, a to su oni koji su dugo na biru bez primanja, višečlane porodice i naravno naši demobilisani branioci koji imaju zdravstvenih problema i zbog toga ne mogu da rade. Od kantona očekujemo pozitivne propise koji će omogućiti, prije svega, zapošljavanje demobilisanih boraca koji mogu radti, i to nam je s kantonalnog nivoa najvažniji segment - kaže Bukvarević.

Borci će dobivati pomoć bez obzira da li im bračni drugovi imaju primanja 

Pojašnjava da će na federalnom nivou pravo na egzistencijalnu pomoć koja će najviše biti 230 KM imati borci sa 57 godina i više koji su najmanje godinu dana bili u vojsci i koji su na birou proveli minimalno godinu dana. I imat će pravo na pomoć iako mu bračni drug ima primanja.

- Prvobitno je bio uvjet da ne može dobiti pomoć ako bračni drug radi, međutim, taj član je na zahtjev boraca izbačen i sada je egzistencijalna naknada isključivo vezana za demobilisanog borca - rekao nam je Bukvarević.

Podsjećamo, demobilisani borci od 2010. godine nemaju svoj zakon.